Razprave in gradivo, 2007, št. 53-54

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Miran Komac: Konstrukcija romskega političnega predstavništva
 • Mojca Medvešek: Kdo so potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije?
 • Attila Kovács: Agrarna reforma in kolonizacija na območju Dolnje Lendave med obema vojnama
 • Damir Josipovič: Spremembe etnične strukture prebivalstva v Sloveniji po letu 1991
 • Romana Bešter: Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih politik
 • Jernej Zupančič: Sodobni socialni in etnični procesi med koroškimi Slovenci
 • Štefka Vavti: Asimilacija in identitete v kanalski dolini in na južnem Koroškem - primerjalni pregled
 • Matjaž Klemenčič: Več kot pol stoletja po podpisu avstrijske državne pogodbe ostaja problem dvojezičnih "označb in napisov topografskega značaja" na avstrijskem Koroškem nerešen
 • Marija Jurić Pahor: Memorija in/ali spomin? Raziskovalni trendi in pojmovanje zagate
 • Sara Brezigar: Politike za preprečevanje in odpravljanje etnične diskriminacije in njihov vpliv v delovnem okolju
 • Špela Kalčić: "Kar se zasliši od vzhoda in severa znani grozoviti krik: ´Alah, Alah!´": transmisija vednosti o islamu skozi presojo nacionalnih "mitozgodovin" o obdobju "turških vpadov"
 • Samo Kristen: Prizadevanje Slovencev v Italiji za mednarodno priznanje Slovenije
 • Samo Kristen: Delovanje slovenskih izseljencev v Argentini za neodvisno Slovenijo
 • László Kupa: "The Danube Area" - Optimistic Perspective After the Second World War
 • Árpád Hornyák: Die in Jugoslawien lebende ungarische Minderheit in der ungarischen Aussenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1919-1938)
 • Miha Koderman: Osnovanje, razvoj in delovanje Slovenskega verskega središča svetih bratov Cirila in Metoda v Melbournu v Avstraliji
 • Andreja Božič-Horvat: Delovanje Ivana Molka po odhodu iz uredništva "Prosvete" in nastanek odbora Demokratične akcije ter "Svobodne besede"
 • Danijel Grafenauer: Znanstveni posvet šeste tematske delovne skupine »Europe and the world« v okviru projekta Cliohres. Maribor, 5. in 6. oktober 2007
 • Dušan Nećak: Laudatio akademiku, prof. dr. Karlu Stuhlpfarrerju ob podelitvi Rizzijeve nagrade, 26. 11. 2007
 • Sonja Kurinčič Mikuž: Bibliografija sodelavcev inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2006