Razprave in gradivo, 2008, št. 56-57

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Marija Jurić Pahor: O nuji, pripovedovati o Auschwitzu. Narativnost spominjanja in geno-tekst simbolizacije
 • Petra Roter: Spreminjajoči se pomen vsebine kriterijev opredeljevanja (narodnih) manjšin
 • Mitja Žagar: Citizenship and Integration: General Considerations and Some Possible Impacts of the EU Citizenship on (Re)Integration of Immigrants
 • Vera Kržišnik-Bukić: Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije. O družbeni upravičenosti priznanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom v Republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovega narodnomanjšin
 • Matjaž Klemenčič: Avstrijsko-slovenski odnosi v času osamosvajanja Slovenije in takratna vloga koroških Slovencev
 • Sanja Lazanin: Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća
 • Jadranka Čačić-Kumpes / Josip Kumpes: Interkulturni pristup etničkoj različitosti i etničke manjine. Uvodno razmatranje na primjeru Hrvatske, Norveške i Slovenije
 • Snježana Gregurović: Razvoj migracijskih politika u srednjoistočnoeuropskim zemljama članicama Europske unije
 • Barbara Riman: Branka Verdonik-Rasberger in njeno delovanje v Slovenskem domu KPD "Bazovica"
 • Samo Kristen: Otroštvo v senci svetilnika; Savudrijski polotok v avtobiografskih pričevanjih Diega de Castra
 • Sonja Kurinčič Mikuž: Izbrana bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2007