Časopis za zgodovino in narodopisje, 1905

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1905
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Anton Kaspret (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Fran Ilešič: Iz borbe med ilirsko in madžarofilsko stranko l. 1848/49
 • Fran Kovačič: Spodnjepolskavski urbar iz leta 1504
 • Anton Kaspret: Letina — "die landgerichtliche Gebühr"
 • Matej Slekovec: Oskrbniki ljutomerske graščine
 • Fran Kovačič: Marijina cerkev na Lebarju pri Mariboru
 • Fran Kovačič: Studeniški požar l. 1788
 • Gabriel Majcen: Donesek k uskoški naselbini v Skokah na Dravskem polju
 • Fran Ilešič: Dva graška žurnalista l. 1848
 • Fran Ilešič: Iz prvih časov romantike
 • Fran Kovačič: Prazgodovinske izkopine pri Sv. Juriju ob južni železnici
 • Viktor Preglej: Dve slovenski prisegi iz l. 1715
 • Fran Ilešič: V hiši mecena barona Zoisa
 • Fran Ilešič: Malo besediše l. 1789
 • Fran Ilešič: O Kremplju
 • Fran Ilešič: Štajerski jožefinski katekizem
 • Avguštin Stegenšek: Narodopisna črtica k zgodovini praznoverja
 • Karel Štrekelj: Dvoje glagoliških zapisov na obhodnem listu kranjskem iz l. 1556
 • Fran Ilešič: Prešeren in mrtvaški list Andreja Smoleta
 • Gabriel Majcen: Kamenita izbokla podoba zmaja v zidu cmureškega gradu
 • A. P. K.: Ivan Krstitelj Tkalčić
 • Fran Kovačič: Murko Matthias Dr., Die slawische Liturgie an der Adria, Oesterreichische Rundschau Bd. II. H. 17. Wien, 1905
 • Ljudmil Hauptmann: v. Zahn: Styriaca. Gedrucktes u. Ungedrucktes zur steierm. Geschichte u. Culturgeschichte. 3. zv., Graz, 1905
 • Ljudmil Hauptmann: Kaučič Fridolin, k.u.k. Hauptmann: Georg Freiherr von Vega. II. Aufl., Wien, 1904
 • Karel Verstovšek: Doblinger Max: Hieronymus Megisers Leben und Werke. M. d. J. f, öesterr. G. Bd. 26. H. 3., Innsbruck. 1905, p. 431-478
 • Ljudmil Hauptmann: Pirnat Makso: Ivan Vajkhard Valvazor, Koledar Družbe sv. Mohorja, Celovec, 1905
 • Fran Kovačič: Stegenšek Avguštin: Cerkveni spomeniki lavantinske škofije. I. Dekanija gornjegrajska. V Mariboru 1905, V Mariboru 1905. Založil pisatelj. str. 289.
 • Fran Ilešič: Martić Grga: Zapamčenja (1829-1878)., V Zagrebu; Nakladom Gjure Trpinca. 1904, 119 str.
 • Fran Kovačič: Šurmin Gjuro: Hrvatski preporod 1790-1836., Zagreb.Dionička tiskara, 1904
 • Fran Kovačič: Ilešič Fr. dr.: O izvoru Vrazova »Babjega klanca«, Zagreb 1904
 • Fran Kovačič: Ilešič Fr. dr.: Hrvatski utjecaji u starim istočno-štajerskim tekstovima, Rada 162. Knj.
 • Fran Ilešič: Popović Pavle: Pripovetka o devojci bez ruku. Studija iz srpske i jugoslovenske književnosti. Nagradjeno iz fonda D-ra Ljubomira Kadivojevića., Beograd, 1905
 • Društvena poročila, 1. Odborova seja dne 3. januarja 1905, 2. Odbprova seja dne 14. februarja 1905, 3. Odborova seja dne 9. julija 1905, 4. Predavanje v Mariboru, 5. Občni zbor dne 22. oktobra 1905 v Celju, 6. Odborova seja dne 22. oktobra 1905
 • Imenik društvenikov