Časopis za zgodovino in narodopisje, 1904

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1904
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Anton Kaspret (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Predgovor
 • Anton Kaspret: O podelitvi deželnega maršalstva na Štajerskem l. 1560
 • Karel Štrekelj: Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675
 • Karel Štrekelj: Prispevki k poznavanju slovenskih krajevnih imen po nemškem Štajerju. I.
 • Karel Štrekelj: Dodatek k spisu »Slovensko cesarsko odločilo« iz l. 1675, (Glej »Časopis za zgodovino in narodopisje« 1.22—51.)
 • Fran Ilešič: O slovenskem Štajerju v jožefinski dobi
 • Matej Slekovec: Grad in graščina ljutomerska
 • Fran Kovačič: V spomin Mateju Slekovcu
 • Anton Kaspret: Dr. Vladimir Levec
 • Anton Kaspret: Pismo generala Ged. Lavdona iz tabora pri Ršavi 14. nov. 1759, Original v rodbinskem arhivu kneza Karla Anersperga v Losensteinleithenu
 • Fran Kovačič: Na Prekmurskem najden rimski denar
 • Avguštin Stegenšek: Prerisek na steklu iz Durerjevega »Marijinega življenja«
 • Fran Kovačič: Izkopavanja na Slov. Štajerskem l. 1903
 • Fran Kovačič: Polstoletni jubilej češke arheologije
 • Franc Zmazek: Kje so bile izkopane »negovske čelade«?
 • Anton Kaspret: Ženitni dogovor Ivana Vajkarda Valvazorja z Ano Maksimilo baronico Zečker dne 20. jul. 1687. l.
 • Fran Ilešič: Naša Sava, avstrijsko-francoska meja za Napoleonove »Ilirije«
 • Fran Kovačič: Pismo Perczelovo Središčanom l. 1848
 • Fran Ilešič: K životopisu Ožbalda Gutsmanna
 • Fran Kovačič: Rimske najdbe pri Zrečah
 • Matija Ljubša: Ingo-Nigo: Zur steirisch-kärntischen Kulturgeschichte des achten Jahrhunderts. Von Dr. Valentin Pogatschnigg, »Grazer Volksblatt«, 1903, št. 468, 470 in 474.
 • Fran Kovačič: Die Einführung der deutschen Herzogsgeschlechter in den slovenischen Stammesverband. Ein Beitrag zur Rechtsund Kulturgeschichte von Dr. jur. Emil Goldmann, Breslau, Verl. v. M. & H. Marcus, 1903.S.247.C.8m..
 • Matija Ljubša: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Zbral dr. Franc Kos, c. kr. profesor. Prva knjiga (1. 501 800)., V Ljubljani 1902. (na zavoju 1903). Založila in izdala »Leonova družba« v Ljubljani, Tiskala »Katoliška tiskarna«. LXXX + 416 strani.
 • Matija Ljubša: Zahn v. J.: Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht, des steierm. Landtages und der Ersten steierm. Sparkasse in Graz herausgegeben vom Historischen Vereine für Steiermark. III. Band: 1246, Graz, 1903. Verlag des Historischen Vereines für Steiermark. Str. VII + 467. Cena 14 K., za društvenike 8 K.
 • Anton Kaspret: Starzer Albert Dr. : Die landesfürstlichen Lehen in Steiermark von 1421—1546., Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 32. Jahrgang. Graz, 1903
 • Ljudmil Hauptmann: Lang AIois.: Acta Salzburgo-Aquilejensia. Quellen zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinzen Salzburg u. Aquileja. Bd. f. Die Urkunden über die Beziehungen der päpstlichen Kurie zur Provinz u. Diözese Salzburg. 1. Abt. 1316—1352, Graz, Verlagsbuchhandlung Styria 1903.
 • Fran Kovačič: Tkalčić Ivan Krst.: Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj, Zagreb. Dionička tiskara. 1904. Stran 124. Cena 2 K.
 • Fran Kovačič: Tkalčić J.: Povjestni spomenici slob. i kralj, grada Zagreba, Zv. IX., str. XXXV, 387.
 • Ljudmil Hauptmann: Schreuer Hans: Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der böhmischen Sagenzeit, Leipzig 1902. (Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen herausgeg. von G. Schmoller XX, 4).
 • Ljudmil Hauptmann: Hoernes Moritz Dr. : Der diluviale Mensch in Europa. Die Kulturstufen der älteren Steinzelt., Braunschweig, Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn. 1903.
 • Fran Kovačič: Vladimir Gudel: Njemački utjecaji u hrvatskoj preporodnoj lirici, Zagreb 1903. Dionička tiskara. C. 40 v.
 • Fran Kovačič: A. Scholz: Matica plemstva županije požeške, srijemske i virovitičke 1745—1902. Uredio i izdao Emilij Laszovski, Zagreb 1903.
 • Fran Kovačič: Kraljevi hrvatske krvi (924—1102), C. 60 v. Spljet
 • Fran Kovačič: Segher Mato: Hrvatski narodni vladari od g. 620—1102, C. 1 K., str. 104.
 • Fran Kovačič: Horvat Rudolf dr.: Borba Hrvata s Turcima za Petrinju, Tiskara Drag. Benka 1903
 • Matija Murko: Vid Habjanić: Frjanovo
 • Ljudmil Hauptmann: Kossina G.: Die indogermanische Frage, arhaeologisch beantwortet, Sonderabdruck der »Zeitscrift für Ethnologiet 1902, Berlin 1903.
 • Društvena poročila, 1. Ustanovitev društva
 • Društvena poročila, 2. Ustanovni občni zbor dne 23. majnika
 • Društvena poročila, 3. Prva odborova seja
 • Društvena poročila, 4. Druga odborova seja dne 6. vinotoka 1903
 • Društvena poročila, 5. Tretja odborova seja dne 22. decembra 1903
 • Društvena poročila, 6. Četrta odborova seja dne 1. marca 1904
 • Društvena poročila, 7. Peta odborova seja dne 14. maja 1904
 • Društvena poročila, 8. Prvo predavanje v mariborskem „Narodnem domu" dne 5. maja 1904
 • Društvena poročila, 9. Predavanje v Skokah
 • Društvena poročila, 10. Drugi občni zbor dne 12. oktobra 1904. v Mariboru
 • Društvena poročila, 11. Šesta odborova seja
 • Društvena poročila, 12. Predavanje v Ljutomeru
 • Društvena poročila, 13. Drugo predavanje v Mariboru
 • Društvena poročila, 14. Imenik društvenikov