Razprave in gradivo, 2009, št. 58

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
  • Tom Priestly / Ruxandra Comanaru: "Identity" among the Minority Slovenes of Carinthia, Austria
  • Mojca Medvešek / Sara Brezigar / Romana Bešter: Položaj priseljencev in potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije na trgu dela v Sloveniji
  • Danijel Grafenauer: Pogovori in pogajanja avstrijskih ter nemških nacionalsocialistov s koroškimi Slovenci in dr.Julijem Felaherjem v letih 1933/1934
  • Aleksandra Pleško: Razvoj manjšinske zaščite v OZN skozi delo Podkomisije ZN za promocijo in zaščito človekovih pravic po letu 1979
  • Vera Klopčič: Načelo enakosti in pozitivna diskriminacija v pravnem urejanju položaja manjšin
  • László Kupa: István Bibó on Self-Governance
  • Maja Lamberger Khatib: Social Networks Among Arabs in Slovenia
  • Romana Bešter: Pravni okvir, relevanten za integracijo imigrantov v Slovenij
  • Attila Kovács / Dušan Nećak / Mateja Režek / Sara Brezigar: Madžarska begunska problematika leta 1956 - primer Jugoslavije in Slovenije