Kronika, 2006, št. 2

Iz zgodovine gradu Strmol na Gorenjskem

Kronika, 2006, no. 2

Iz zgodovine gradu Strmol na Gorenjskem

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Iztok Purič: Ob izidu nove tematske številke Kronike
 • Lidija Slana: Grad Strmol in njegovi lastniki skozi čas, The Strmol Castle And Its Owners Through Time
 • Jure Volčjak: Strmolski in samostan Velesovo, The Strmol Family And The Monastery Velesovo
 • Maja Žvanut: Valvasorjev boter Konrad Ruess baron Ruessenstein na Strmolu, Valvasor's Godfather Konrad Ruess Baron Ruessenstein At The Strmol Castle
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Gospostvo Strmol v nekaterih zemljiških evidencah, The Strmol Dominion In Some Land Records
 • Mira Delavec: Rodbini Dietrich in Urbančič, The Families Dietrich And Urbančič
 • Angelika Hribar: Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina, The Strmol Castle Lord Rado Hribar And His Family
 • Marija Cvetek: Spomini na Strmol. Vilma Mlakar, roj. Urh - nekdanja strmolska sobarica
 • Gojko Zupan: Iz srednjeveškega gradu v meščansko bivališče
 • Vesna Kolar Planinšič: Park ob gradu Strmol, The Strmol Castle Park
 • Maja Lozar Štamcar: Pohištvo 18. stoletja na gradu Strmol, Eighteenth-Century Furniture At The Strmol Castle
 • Marjetica Simoniti: Srebrnina na gradu Strmol, Silverware At The Strmol Castle
 • Mateja Kos: Keramika v gradu Strmol, Ceramics In The Castle Of Strmol
 • Damir Globočnik: Slikarska zbirka v gradu Strmol, A Collection Of Paintings At The Strmol Castle
 • Blaž Resman: Kiparska oprema na Strmolu, Sculpture At The Strmol Castle
 • Hanka Štular: Steklenina na gradu Strmol, The Strmol Castle Glassware
 • Gregor Moder: Zbirka preprog na gradu Strmol
 • Vesna Bučić: Strmolski interierji, pred letom 1945 in po njem, The Strmol Castle Interiors Before 1945 And After