Kronika, 2005, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Chiara Comandi (prev. it.)
Posamezni prispevki:
 • Flavio Bonin: Popis nepremičnin v Piranu in Kaštelu leta 1626
 • Ana Lavrič: Materialni in duhovni dobitki srečolova za dokončanje nove ljubljanske stolnice
 • Stanislav Južnič: Ljubljanska fizika ob prepovedi jezuitov
 • Špela Bregač: Tiskarstvo na Dolenjskem in Janez Krajec
 • Damir Globočnik: Spominska obeležja Simonu Jenku
 • Mira Delavec: Lovro Pintar – narodnjak v senci
 • Eva Holz: Češki časopis Politik in revolucija v Piranu leta 1894
 • Darija Mavrič: Fotografija kot reprezentanca
 • Stane Granda: Sedemdeset let prof. dr. Mirka Stiplovška
 • Stane Granda: Dr. France Kresal - sedemdesetletnik
 • Jože Maček: Obujeni spomin. Ob 220. obletnici smrti Petra Pavla Glavarja, Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2004, 120 strani
 • Jože Maček: Andrej Grobelnik: Sopotnica življenja. Nadžupnija Rogatec in župnija sv. Roka ob Sotli skozi stoletja, Rogatec: Nadžupnijski urad, 2003, 287 strani.
 • Jože Suhadolnik: Marija Oblak Čarni: Vrhniški razgledi, leto 5 (2004), Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika 2004
 • Špela Ledinek Lozej: Batuje: izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje. Zbrala in uredila Slavica Plahuta, Nova Gorica : Goriški muzej, 2005, (Berila; zv. 8) 232 strani
 • Eva Holz: Dušan Kos: O melanholiji, karierizmu, nasilju in žrtvah. Tržaška afera Gallenberg 1740 : Knjižnica Annales 37, Univerza na Primorskem, Znanstveno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. Koper 2004, 303 strani
 • Eva Holz: Janez Šumrada, Adrijan Kopitar: Nastajanje Napoleonove Kranjske : korespondenca Françoisa-Marie Farguesa, francoskega intendanta za Kranjsko in Gorenjsko, 1809-1810 = Avenement de la Carniole Napoleonienne: correspondance de Frangois-Marie Fargues, intend, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2004, 489 str.
 • Petra Kramberger: Tanja Žigon: Nemški časnik za slovenske interese - Triglav (1865-1870)