Kronika, 2005, št. 1

Kronika, 2005, no. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Jože Maček (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Jože Maček (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Barbara Pešak Mikec: Ljubljanski fijakarji, The Ljubljana hackney drivers
 • Damir Globočnik: Praznovanja na Bledu v letih 1858, 1861 in 1862, Celebrations in Bled in the years 1858, 1861 and 1862
 • Jože Maček: Prizadevanja podložnikov gospostva Snežnik za pridobitev prave lastnine nad lazi ali ogradami v osemdesetih letih 19. stoletja, Efforts of Former Bondmen of The Snežnik Estate for The Acquirement of Righful Ownership Over Cleared Woodland in The Eighties of The 19th Century
 • Petra Kramberger: Nemško časopisje v Mariboru v 19. stoletju, German Newspapers in Maribor in the 19th Century
 • Vlasta Tul: Šola v Kostanjevici na Krasu v primežu prve svetovne vojne, The School In Kostanjevica In The Karst In The Vice Of World War I
 • Katja Mohorič Bonča: Muzejska društva pred 2. svetovno vojno, Museum Societies On Slovene Territory Before World War II
 • Marija Čipič Rehar: Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947 - 1952, The Committee Of Priests Members Of The OF (Osvobodilna fronta - Liberation Front) And The Ciril-Metod Society In Primorska In The Years 1947 - 1952
 • Marjana Žibert: Tomaž Budkovič: Vzpon Bohinja pred zatonom Avstro-Ogrske, Mohorjeva družba, Celovec - Ljubljana - Dunaj 2004, 231 strani
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Marjan Toš (ur.): Stopinje življenja. Zbornik Občine Benedikt, Benedikt 2004, 359 strani
 • Tanja Tomažič: Šolska kronika 12/2003, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXVI, št. 1 in 2
 • Janez Polajnar: Andrej Studen: Rabljev zamah. K zgodovini kriminala in kaznovanja na SLovenskem od 16. do začetka 21. stoletja, Slovenska matica, Ljubljana 2004, 238 strani
 • Katarina Keber: Irena Rožman: Peč se je podrla! Kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2004 (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 36), 171 strani
 • Marjana Žibert: Družina v Kranju - Kruh in srce, razstava Gorenjskega muzeja v mestni hiši v Kranju, april - avgust 2003, avtorica razstave in kataloga: Marjana Žibert, oblikovanje in postavitev: Tjaša Štempihar, Ariana Furlan Prijon
 • Tea Anžur: Razstava "Prvi koraki pravnega študija na Univerzi v Ljubljani"