Kronika, 2004, št. 2

Iz zgodovine Brda pri Kranju

Kronika, 2004, no. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Lidija Slana: Utrinki iz zgodovine Brda, Short stories from the history of Brdo
 • Maja Žvanut: "Čast in hvala vselej dala njim se vaša gnada bo ...", "Honour and praise will always be given to you your Grace ..."
 • Miha Preinfalk: "To in nič drugega je volja gospode", Nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja na Brdu v drugi polovici 18. stoletja, "That and nothing else is the will of the lords", Some notes on everyday life at Brdo in the second half of the 18th century
 • Alenka Kolšek: Razsvetljenska krajina Žige Zoisa na Brdu, The Enlightenment Landscape of Žiga Zois at Brdo
 • Nada Praprotnik: Botanični vrt Karla Zoisa na Brdu, The botanical gardens of Karel Zois at Brdo
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Gospostvo Brdo v luči franciscejskega katastra, The Seigneury Brdo In The Light Of The Franciscan Land Register
 • Lidija Slana: Vrt v kraljevskem slogu – neuresničene sanje nekega princa, The Gardens Built In The King's Style – Unrealised Dreams Of A Prince
 • Andreja Burja: Obiski Josipa Broza Tita v Sloveniji (1945-1980), The Visits Of Josip Broz Tito To Slovenia (1945-1980)
 • Gojko Zupan: Arhitektura dvorca Brdo pri Kranju, The Architecture Of The Manor Brdo At Kranj
 • Vesna Bučić: Brdski interiereji v preteklosti in sedanjosti, The Interiors Of Brdo In The Past And In The Present
 • Damir Globočnik: Zbirka slikarskih del na gradu Brdo, The Collection Of Paintings At The Brdo Castle
 • Gojko Zupan: Zbirka kipov na Brdu pri Kranju, The Collection Of Sculptures At Brdo Near Kranj
 • Gregor Moder: Grajske preproge, The Castle Carpets
 • Marjeta Ciglenečki: Tkana in vezena stenska preproga v dvorcu Brdo pri Kranju, Woven And Embroidered Wall Carpet In The Manor Brdo At Kranj
 • Franci Jagodic: Gozdovi posestva Brdo, The Forests Of The Brdo Estate
 • Iztok Geister: Popis rastlin in živali na Brdu pri Kranju, An inventory of Plants and animals of Brdo near Kranj
 • Franci Jagodic: Ribogojstvo, ribištvo, lovstvo in konjereja na Brdu, Fish Farming, Fishing, Hunting And Horse Breeding At Brdo
 • Silvester Gaberšček: V spomin Muzeju na prostem na Brdu pri Kranju, In Memory Of The Open-Air Museum At Brdo Near Kranj
 • Ida Gnilšak: Čebelnjak na Brdu pri Kranju, The Apiary At Brdo Near Kranj
 • Roman Nahtigal: Hotel Kokra, The Kokra Hotel