Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji

Knjiga 8

julij 1943

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni
Zbirka: Dokumenti ljudske revolucije


 • Podroben opis
  Do leta 1989 je Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani izdal sedem knjig dokumentov organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja na slovenskem narodnostnem ozemlju za obdobje od aprila 1941 do konca junija 1943 pod naslovom DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI. K tej seriji lahko prištejemo tudi objavo korespondence med Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem po italijanski okupatorski ofenzivi leta 1942 pod naslovom JESEN 1942, Ljubljana 1963. Kljub temu, da je poteklo že več kot desetletje od izida zadnje, sedme knjige dokumentov, se je Arhiv Republike Slovenije po dogovoru z Inštitutom za novejšo zgodovino odločil, da bo z objavljanjem dokumentov nadaljeval. Objava virov je namreč eden od pomembnejših pogojev za raziskovalno delo. Poleg tega pa je bilo poletje leta 1943, ki ga je zaznamovalo pričakovanje padca fašizma in s tem velikih sprememb v drugi svetovni vojni, tudi v našem narodnoosvobodilnem boju zelo pomembno obdobje. K odločitvi, da bo arhiv izdajatelj in založnik, pa je prispevalo tudi dejstvo, da so z reorganizacijo arhivske službe v Sloveniji v letih 1990-1992 vsi specialni arhivi in sodelavci pri objavi prešli v njegov okvir. V duhu političnih sprememb zadnjega desetletja se je založnik odločil naslov dosedanjih objav "Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji" nadomestiti z naslovom "Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji". Novi naslov tudi mnogo bolj natančno pojasnjuje izvor in vsebino objavljenih dokumentov. V osmi knjigi, ki je pred nami, je objavljenih 141 dokumentov. Odbrani so iz fondov Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda, Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, pokrajinskih odborov Osvobodilne fronte in komitejev Komunistične partije Slovenije za Gorenjsko in Koroško, za Primorsko in za severno Slovenijo (Štajersko), iz fondov okrožnih in okrajnih odborov Osvobodilne fronte in komitejev Komunistične partije Slovenije na Gorenjskem, Primorskem, Dolenjskem In v Beli krajini, pokrajinskih in okrožnih odborov Zveze slovenske mladine in Slovenske protifašistične ženske zveze, iz fondov komitejev Zveze komunistične mladine Slovenije ter iz osebnih fondov in zbirk članov vodstvenih organov narodnoosvobodilnega gibanja dr. Marijana Breclja, Zorana Poliča in Edvarda Kardelja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/771
  • dcterms:title
   • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
   • Knjiga 8
   • julij 1943
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • Slovenija
   • NOB
   • dokumenti
   • WW II
   • Slovenia
   • national liberation struggle
   • documents
  • dcterms:publisher
   • Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Dokumenti ljudske revolucije
  • dcterms:contributor
   • Marjeta Adamič
   • Darinka Drnovšek
   • Metka Gombač
   • Marija Oblak Čarni
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, 1943