Zgodovinski časopis, 1969, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Ferdo Gestrin (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Branko Marušič: Razvoj političnega življenja goriških Slovencev od uvedbe ustavnega življenja do prvega političnega razkola
 • Tone Zorn: Andrej Einspieler in slovensko politično gibanje na Koroškem v 60. letih 19. stoletja
 • Franc Šebjanič: Prekmurski in porabški Slovenci v šestdesetih in sedemdesetih letih XIX. stoletja
 • Vasilij Melik: Nekaj značilnosti razvoja na Kranjskem 1867—1871
 • Vasilij Melik: Slovensko narodno gibanje za časa taborov
 • Dušan Kermavner: O posegu Ivana Cankarja v slovensko politiko leta 1918, (Referat na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Novi Gorici, dne 11. septembra 1968)
 • Metod Mikuž: Boji za pravico samoodločbe na Primorskem od kapitulacije Italije do začetka maja 1945
 • Sergij Vilfan: France Goršič
 • Miro Stiplovšek / France Škerl: Zgodovinsko društvo za Slovenijo v letih 1966—1968
 • Tone Zorn: XIV. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Novi Gorici od 9. do 13. septembra 1968
 • Janko Pleterski: »Jesen 1918«
 • France Kresal: »Geschichte der Industrialisierung des Südostalpenraumes im 19. Jahrhundert«
 • Viktor Korošec: Jean Nougayrol, Textes suméro-accadiens des Archives privées d'Ugarit. Ugaritica V, Paris 1968. 446 strani.
 • France Kresal: »Innerösterreich 1564—1619«. Publikationen des steiermärkischen Landesmuseums und der Steiermärkischen Landesbibliothek am Joanneum, 3. Band, Graz 1968, str. 559 + 7 prilog zgodovinskih kart in grafikonov.
 • France Kresal: XVIII. Bericht der historischen Landeskommission für Steiermark. Festschrift 75 Jahre historische Landeskommission für Steiermark (1892 do 1967), Graz 1967.
 • France Kresal: Katarina Kobe-Arzenšek, Prvi tekstilni industrijski obrati na Slovenskem. Publikacije Tehniškega muzeja Slovenije, Ljubljana 1968.
 • Melitta Pivec Stele: A. L. Narotchnitzki, De l'importance historique du Blocus continental. Bilan du monde en 1815. Rapports conjoints. Paris 1966, str. 39—50.
 • Branko Marušič: »Studi goriziani«, supplemento V—IX, Gorizia 1965, 1967, 1967, 1968, 1968.
 • Jože Šorn: Alois Brusatti, Österreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zum Ständestaat. Wien 1965 (Institut für angewandete Sozial- und Wirtschaftsforschung, Schriftenreihe, Heft 7).
 • Olga Janša: Svet med Muro in Dravo. Ob 100-letnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868—1969, izd. Skupščina občine Ljutomer, založila založba obzorja Maribor, 1968, 744 str.
 • Miloš Rybář / Melitta Pivec Stele / Olga Janša: Nove knjige v Narodni in univerzitetni knjižnici, knjižnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti in knjižnici oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani