Zgodovina osnovne šole v Žalcu

Avtor(ji): Orožen, Janko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977
Založnik(i): Založba Obzorja, Maribor, Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
Soavtor(ji): Jože Koropec (ur.)


 • Podroben opis

  Avtor obravnavo zgodovino šole v Žalcu v zvezi z gospodarskim, kulturnim in narodno obrambnim razvojem Savinjske doline in kraja samega. Prva pomembna faza razvoja je obdobje protestantizma s šolo v Golčah in njeno uničenje ob nastopu protireformacije. Druga faza je obdobje trivialne šole in skupnega državnega in cerkvenega vodstva. Tretja faza je obdobje med uveljavitvijo novega osnovnega šolskega zakona in koncem prve svetovne vojne, ko je šola dobila ustrezno šolsko poslopje, ko so se učitelji učinkovito vključili v delo za gospodarski, kulturni in druižbeni napredek in v boj za utrditev narodnih pravic. V četrti fazi, ki je sledila prvi svetovni vojni, je splošni razvoj privedel do osemletne osnovne, do obrtno nadaljevalne in do meščanske šole. Peta faza se je začela z izgonom okupatorja in je žalsko šolstvo prešlo v njej vse stopnje od osnovne šole, nižje gimnazije in popolne osemletke do priprav za ustanovitev srednje šole tipa, ki bo ustrezal gospodarskemu in družbenemu značaju doline.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/7517
  • dcterms:title
   • Zgodovina osnovne šole v Žalcu
  • dcterms:alternative
   • The History of the Elementary School at Žalec
  • dcterms:creator
   • Janko Orožen
  • dcterms:subject
   • šolstvo
   • zgodovina šolstva
   • Žalec
   • izobraževanje
  • dcterms:abstract
   • The author deals with the history of the school at Žalec in connection with economical, cultural und national defensive growth of the Savinja valley and the place itself. The first important phase of development is the period of Protestantism with the school at Golče and its destruction at the Beginning of Antireformation. The second phase is the period of the trivial school and the common state -church conduct. The third phase is the period between bringing forward the new elementary-school law and the end of the first world war. It is the period when the school gota suitable school building, when the teachers effectively involved themselves into the work for economical, cultural and social progress, for the fight and strengthening of national justice. In the fourth phase, which followed the first world war, the common development lead to the eight-year elementary school, to the industrlal-continuative school and to the mlddle-citizen school. The fifth phase began with the banishment of the enemy and the school matters of Žalec passed over all phases of schoolling, i.e. from the elementary over to the grammar school (for juniors only) and the complete eight-year elementary school up to the preparation for the establishment of a middle school, a type corresponding the economical and social character of the valley.
   • Avtor obravnavo zgodovino šole v Žalcu v zvezi z gospodarskim, kulturnim in narodno obrambnim razvojem Savinjske doline in kraja samega. Prva pomembna faza razvoja je obdobje protestantizma s šolo v Golčah in njeno uničenje ob nastopu protireformacije. Druga faza je obdobje trivialne šole in skupnega državnega in cerkvenega vodstva. Tretja faza je obdobje med uveljavitvijo novega osnovnega šolskega zakona in koncem prve svetovne vojne, ko je šola dobila ustrezno šolsko poslopje, ko so se učitelji učinkovito vključili v delo za gospodarski, kulturni in druižbeni napredek in v boj za utrditev narodnih pravic. V četrti fazi, ki je sledila prvi svetovni vojni, je splošni razvoj privedel do osemletne osnovne, do obrtno nadaljevalne in do meščanske šole. Peta faza se je začela z izgonom okupatorja in je žalsko šolstvo prešlo v njej vse stopnje od osnovne šole, nižje gimnazije in popolne osemletke do priprav za ustanovitev srednje šole tipa, ki bo ustrezal gospodarskemu in družbenemu značaju doline.
  • dcterms:publisher
   • Založba Obzorja, Maribor
   • Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
  • dcterms:contributor
   • Jože Koropec (ur.)
  • dcterms:date
   • 1977
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:7003
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf