Zgodovinski časopis, 1968, št. 1-2

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1968
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Fran Zwitter: Vzroki in posledice avstrijsko-ogrskega sporazuma
 • Vasilij Melik: Slovenska politika ob začetku dualizma
 • Josip Lučič: Agrarno-proizvodni odnosi u okolici Dubrovnika (do polovine XIV stoljeća)
 • Matej Rode: Nekaj podatkov o Janezu Poharju
 • Franc Rozman: Prepoved izdajanja »Preporoda«
 • France Klopčič: Nekatere hibe našega zgodovinopisja
 • Dušan Kermavner: Ob spominskih zapiskih R. Golouha: O tržaškem anarhizmu in o nekaterih črtah slovenske socialne demokracije
 • Bogo Grafenauer: Josip Klemenc, 4. III. 1898 — 28. IX. 1967
 • Jože Šorn: VII. kongres internacionalne asociacije zgodovinarjev papirja, (IPH, Association Internationale des Historiens du Papier), Oxford, 24.-29. septembra 1967
 • Miro Stiplovšek: Zgodovinsko društvo za Slovenijo v letih od 1962 do 1966
 • Ferdo Gestrin: M. Ostravsky, Beiträge zur Kirchengeschichte im Patriarchate Aquileia, Kärntner Museumsschiriften 30 (geleitet von G. Moro), Klagenfurt 1965, str. 74.
 • Jože Šorn: Toussaint Hočevar, The Structure of the Slovenian Economy, 1848—1963. New York 1965 (Studia Slovenica, V). — 277 strani.
 • Franc Rozman: Herbert Steiner: Die Arbeiterbewegung Österreichs 1867—1889, Beiträge zu ihrer Geschichte von der Gründung des Wiener Arbeiterbildungsvereines bis zum Einigungspartei in Hainfeld, Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für Geschichte der Arbeiterbeweg
 • Janko Pleterski: Ivo J., Lederer, Yugoslavia at the Paris Peace Conference. A Study in frontiermaking. New Haven and London, Yale University Press, 1962. Str. XVI + 351.
 • Miro Stiplovšek: Istorija XX. veka. Zbornik radova VI (1964), 375 str.; VII (1965), 492 str.; VIII (1966), 420 str. Izdaja Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka u Beogradu. Odgovorni urednik dr. Dragoslav Janković.
 • Ferdo Gestrin: Pomorski zbornik I-II, Zagreb 1962, str. 1969, in III, Zagreb 1963, sr. 303; Pomorski zbornik I-V, Zadar 1963—67, str. 742, 1034, 1112, 756 in 996.