Življenjepis Janka Glazerja

Avtor(ji): Stani, Ciril
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977
Ključne besede: biografije
Založnik(i): Založba Obzorja, Maribor, Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
Soavtor(ji): Jože Koropec (ur.)


 • Podroben opis

  Pričujoči oris življenja Janka Glazerja je nastajal v zvezi z diplomsko nalogo o življenju in pesniškem delu Janka Glaierja, ki jo je avtor kot študent slavistike bral v seminarju prof. dr. Marje Boršnikove. Ko je nalogo pripravljal, je jeseni 1934 večkrat obiskal Janka Glazerja, ki mu je iz svojega izjemno natančnega spomina pripovedoval zgodbo svojega življenja in ustvarjalne poti. Kar zadeva njegovo biografijo, je literatura o njej zelo skopa. Mimo najbolj splošnih podatkov v nekaterih literarnih zgodovinah beremo kratek oris njegovega življenja v Slovenskem biografskem leksikonu, 1. zvezek, stran 215. Tu objavljena biografska skica je nastala v največjem delu na podlagi tega, kar je Janko Glazer avtorju sam pripovedoval.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/7496
  • dcterms:title
   • Življenjepis Janka Glazerja
  • dcterms:alternative
   • Janko Glazer's Biography
  • dcterms:creator
   • Ciril Stani
  • dcterms:subject
   • biografije
  • dcterms:abstract
   • The present autobiographical note on Janko Glazer proceeded in connection with the thesis about Janko Glazer's life and poetical work; the author read it as student of Slavonic literature in the seminary of professor dr. Marja Boršnik. When he was preparing the thesis he visited in autumn 1934 for several times Janko Glazer who told him out of his exceptionally accurate memory the story of his life and his creative path. According to his biography bibliography about it is very scarce. Besides most general data in some literary histories we can read a short outline of his life in the Slovene Blogiaphicai Lexicon, I. volume, page 215. The here published biographical note arose mostly on the basis of what Janko Glazer himself narrated to the author.
   • Pričujoči oris življenja Janka Glazerja je nastajal v zvezi z diplomsko nalogo o življenju in pesniškem delu Janka Glaierja, ki jo je avtor kot študent slavistike bral v seminarju prof. dr. Marje Boršnikove. Ko je nalogo pripravljal, je jeseni 1934 večkrat obiskal Janka Glazerja, ki mu je iz svojega izjemno natančnega spomina pripovedoval zgodbo svojega življenja in ustvarjalne poti. Kar zadeva njegovo biografijo, je literatura o njej zelo skopa. Mimo najbolj splošnih podatkov v nekaterih literarnih zgodovinah beremo kratek oris njegovega življenja v Slovenskem biografskem leksikonu, 1. zvezek, stran 215. Tu objavljena biografska skica je nastala v največjem delu na podlagi tega, kar je Janko Glazer avtorju sam pripovedoval.

  • dcterms:publisher
   • Založba Obzorja, Maribor
   • Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
  • dcterms:contributor
   • Jože Koropec (ur.)
  • dcterms:date
   • 1977
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:7003
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf