Arhivi, 2006, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Tatjana Šenk: Anton Aškerc, mestni arhivar in knjižničar
 • Natalija Glažar: Arhivi v Evropski uniji
 • Alenka Klemenc: Sedej & Dostal kontra Kralj, Kritika Toneta Kralja ob poslikavi župnijske cerkve v Volčah
 • Jelka Melik: Slovensko najvišje sodišče v preteklosti — njegova pristojnost in položaj v organizaciji sodstva kot temelj vrednotenja dokumentarnega gradiva
 • Natalija Glažar: Drugi protokol Haaške konvencije in Modri ščit
 • Boris Golec: Urbarialia slovenica — po sledeh urbarjev in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 17. in 19. stoletjem
 • Jurij Šilc: Župnije in njihov krajevni obseg v ljubljanski škofiji sredi 19. stoletja
 • Danijela Jurčić Čargo: Gradivo novomeškega kolegiatnega kapitlja v fondu Upravnega urada združenih državnih posestev v Novem mestu
 • Jan Krlin: Narodni svet v Ljubljani leta 1918, problematika oblikovanja novih državnih struktur na ozemlju današnje Slovenije v obdobju od oktobra do decembra 1918 in primerjava s podobnim razvojem v čeških deželah
 • Borivoj Breže: Ekonomskopropagandno gradivo mariborske industrije in gospodarstva v obdobju od 1945 do 2005
 • Andrej Nared: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v letu 2006
 • Drago Trpin: Poročilo o delu Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj v letu 2006
 • Marjan Drnovšek: Arhivi - zakladnice človeškega spomina : slavnostni govor dr. Marjana Drnovška na podelitvi Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj, Ljubljana, 18.10.2006
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: 19. mednarodno posvetovanje "Arhivska praksa 2006", Tuzla, 21.-22. september 2006
 • Ivan Fras / Branko Radulovič: Arhivi in javnost. 76. zborovanje nemških arhivark in arhivarjev, Essen, 26.-29. september 2006
 • Ljiljana Šuštar: 41. posvetovanje Hrvaškega arhivističnega društva, Karlovac, 11. do 13. oktober 2006
 • Tadej Cankar: 1. Kongres arhivistov Bosne in Hercegovine, Sarajevo, 2.-4. november 2006
 • Mija Mravlja: Arhivčkovi na potepu po Padski nižini. Strokovna ekskurzija Arhivskega društva Slovenije po severnoitalijanskih mestih Veroni, Cremoni, Parmi in Milanu, 1. do 3. junij 2006
 • Damjan Hančič / Renato Podbersič: Komunizem v arhivskih depojih (Primer vzhodne Nemčije in Slovaške)
 • Suzana Felicijan Bratož / Maja Gombač: Poročilo o udeležbi na seminarju o elektronski hrambi dokumentarnega gradiva v Marburgu
 • Miroslav Novak: Elektronski dokumenti : priročnik za arhiviste. [Pripravil] Mednarodni arhivski svet, Komite za dokumente v elektronskem okolju ; prevod iz angleškega jezika Sonja Jager in Natalija Glažar. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006, 100 strani
 • Danijela Juričić Čargo: Lilijana Žnidaršič Golec, Kapiteljski arhiv Ljubljana, Inventar fonda, Zv. 1: fasc. 1-60, Nadškofija Ljubljana, Arhiv, Priročniki 3, Ljubljana 2006, 304 strani
 • Brane Kozina: Zorka Skrabl, Meta Matijevič: Novomeška trgovina in trgovci: Razstava in katalog Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Ljubljana 2005, 73 strani
 • Damjan Hančič: Milan Škrabec, Narod naš dokaze hrani: stare razglednice, Arhiv Republike Slovenije (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi. zv. 25), Ljubljana 2005, 120 strani
 • Miloš Fon: Jurij Rosa, Vlasta Tul, Ivanka Uršič: Za dom in rod. V spomin na dogodek v Prvačini na dan sv. Cirila in Metoda, 5. julija 1920. Krajevna skupnost Prvačina in Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Prvačina 2006, 32 strani
 • Katja Zupanič: 120 let Turističnega društva Ptuj - 1886-2006, Zgodovinski arhiv na Ptuju, uredila Katja Zupanič, Ptuj 2006, 60 strani, razstava v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju, avtorica Katja Zupanič, 16. do 26. junij 2006
 • Vida Deželak Barič: Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knjiga 10, dodatek, januar 1942-september 1943, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2005, 631 strani
 • Milica Trebše Štolfa: The American archivist, Glasilo SAA, Chicago, Illinois, USA, Letnik 65, zv. št. 1, pomlad/poletje 2002, obseg 158 strani
 • Nataša Majerič Kekec / Marija Hernja Masten: Razstava Prvi med enakimi! Funkcija župana skozi stoletja (17. oktober-30. oktober 2006), razstavni katalog, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Ptuj 2006, 108 strani
 • Ilaria Montanar: Razstava "Non Ego, Sed Deus", ob 130-letnici rojstva škofa Ivana Jožefa Tomažiča (1876-1949)
 • Miloš Fon: Simon Gregorčič (1844-1906). Priložnostna razstava ob 100. obletnici smrti. Nova Gorica 2006
 • Polona Roblek: Marija Kos, Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948, razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj, Galerija Prešernove hiše Kranj, 3. avgust-18. september 2006
 • Borivoj Breže: Razstava Prospekti mariborske industrije (1945- 2005)
 • Aleksandra Serše: Razstava Slovenci v Londonu 1991-1994. Konika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja: Slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter
 • Aleksandra Pavšič Milost: Magdalena (Manda) Čehovin : sedemdesetletnica, Magdalena (Manda) Čehovin — celebrating her 70th birthday
 • Marija Oblak Čarni / Ema Umek: Dr. Breda Pogorelec (1928-2006)
 • Aleksander Lavrenčič: Marjeta Vodopivec (1950-2006)
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2005
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2005