Arhivi, 2005, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Nataša Bižal-Plausteiner (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jelka Melik: Upravno sodišče Republike Slovenije kot ustvarjalec arhivskega gradiva
 • Dževad Zečić / Igor Škamperle: Vpliv Hermana iz Koroške na poznavanje srednjeveške arabske znanosti na Zahodu
 • Stanislav Južnič: Cauchyjeva in Močnikova Gorica kot središče evropske matematike (ob 190. obletnici Močnikovega rojstva)
 • Damjan Hančič: Pečati samostanov klaris na Kranjskem
 • Jure Maček: Šolska reforma med letoma 1953 in 1962 v Mariboru
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zbirka dr. Herberta Kartina (1804-1960)
 • Ljuba Dornik Šubelj: Podatki o dr. Vitu Kraigherju so bili državna tajnost
 • Slavica Tovšak: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 6.-8. april 2005
 • Jože Škofljanec / Vesna Gotovina / Miroslav Novak: Arhiviranje e-zapisov v treh skandinavskih državah (Poročilo o obisku delegacije slovenskih javnih arhivov)
 • Gordana Šoevegeš Lipovšek: XV. Mednarodni arhivski raziskovalni tabor Čikečka vas, Dolenci, Števanovci, Verica- Ritkarovci, Andovci od 27. junija do 2. julija 2005
 • Natalija Glažar: Konferenca CITRA 2003, Cape Town
 • Aleksander Lavrenčič: Srednjeevropska konferenca FIAT/IFTA, 16.- 18. april, Dunaj
 • Aleksander Lavrenčič: Digitalizacija avdiovizualnih arhivov javnih radiotelevizij
 • Marta Rau Selič: 23. festival nemega filma v Pordenoneju in Sacilu
 • Tatjana Rezec Stibilj: Obisk 11. mednarodne konference "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata", Torun, 20.-21. maj 2005
 • Janez Kopač: Jože Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2003, 143 strani
 • Aleksander Lavrenčič: Tatjana Rezec Stibilj, Slovenski dokumentarni film 1945-1958, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2005, 224 strani
 • Naško Križnar: Ivan Nemanič, Filmski zapisi Božidarja Jakca 1929-55, Arhiv Republike Slovenije, Inventarji, Serija Zbirke, zv. 2, Ljubljana 2005, 84 strani
 • France M. Dolinar: Damjan Hančič, Klarise na Kranjskem, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 26, Ljubljana 2005, 468 strani
 • Mojca Horvat: Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem, Inventarji 11, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2004, 660 strani
 • Metka Gombač: Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja (1947- 1954), Zbornik ob 50-letnici priključitve cone B STO Jugoslaviji, Pokrajinski arhiv Koper, Koper 2004, 232 strani
 • Iztok Ilich: France Martin Dolinar, Knjižnice skozi stoletja, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, zbirka BiblioThecaria (14), Ljubljana 2004, 198 strani
 • Damjan Hančič: Jelka Melik, Mateja Jeraj, Spoznajmo Ljubljano - Vodnik po mestu za otroke (male in velike), Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005, 128 strani
 • Vlasta Tul: Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, leto 2004, letnik 13 - XXXVII, številka 1, 200 strani in številka 2, 200 strani
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 52/53, Graz 2004, 271 strani
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LXII, Rim 2002, zvezek 1-3, str. 1-512
 • Polona Mlakar: La gazette des archives, št. 173 (1996)
 • Natalija Glažar: COMMA, 2003-1 ; COMMA, 2004-2
 • Zdenka Semljič Rajh: "Ali jih lahko še rešimo? - Konservacija in restavracija pisne dediščine", Maribor 2005, 106 strani
 • Zdenka Semljič Rajh: "Ali jih lahko še rešimo? - Konservacija in restavracija pisne dediščine", Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2005
 • Aleksandra Pavšič Milost: Ivanka Uršič, Srečko Kumar 1888-1954, razstava ob petdesetletnici smrti glasbenika Srečka Kumarja, Pokrajinski arhiv Nova Gorica v sodelovanju z Goriškim muzejem; katalog, Nova Gorica, Dobrovo 2004, 38 strani
 • Ivanka Zajc Cizelj: Aleksander Žižek, Mesto v senci gradu: razstava in razstavni katalog, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 2005, 52 strani
 • Bojan Himmelreich: Voda še za v čevelj ni dobra. Razstava, zloženka, zbornik, zgoščenka in okrogla miza na temo poplav v Celju (Mesto v objemu voda - poplave v Celju v 20. stoletju)
 • Marija Čipić Rehar: p. Marjan Vogrin, Dragotine škofije Koper, Škofija, Koper 2005, 68 strani
 • Zdenka Bonin / Mirjana Kontestabile Rovis: Razstava ob 50-letnici priključitve cone B STO k Jugoslaviji
 • Zdenka Bonin / Mirjana Kontestabile Rovis: Razstava "Učitelj naj bo"
 • Zdenka Bonin / Mirjana Kontestabile Rovis: Razstava Hrpelje skozi čas
 • Mojca Horvat: Ervin Hartman starejši; glasbeni učitelj, dirigent in skladatelj (1904-1988)
 • Mojca Horvat: Mariborska društva in društveno življenje pred drugo svetovno vojno
 • Mojca Horvat: Naših 180 let, Impol, d.o.o.