Arhivi, 2001, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odg. ur.), Matevž Košir (gl. ur.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Anna Nizza (prev. it.), Irena Avsenik - Nabergoj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Janez Kopač: Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (1963-1994)
 • Metka Bukošek: Upravno sodišče v Celju
 • Hedvika Zdovc: Prizadevanja občine Trbovlje za ustanovitev sreskega poglavarstva v Trbovljah
 • Jure Maček: Obnova in razvoj šolstva v Mariboru med letoma 1945 in 1951
 • Jože Suhadolnik: Fotografija : arhivsko gradivo in arhivske fototeke, Osnove in načini urejanja, popisovanja in strokovne obdelave
 • Blanka Avguštin Florjanovič / Darja Harauer: Konstrukcija po meri izdelane zaščite za hrambo in razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva
 • Lucija Planinc / Stanka Grkman / Nataša Višnikar / Tatjana Rahovsky Šuligoj: Izpopolnjevanje v specialnih tehnikah konservatorstva pod vodstvom prof. Christopherja Clarksona
 • Vlasta Tul: Promocija arhiva : napredovanje na lestvici družbenega ugleda ob pomoči javne predstavitve na videofilmu Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici z naslovom "Zapisi preteklosti bogatijo našo prihodnost"
 • Svetlana Romanovna Dolgova: Doktor Gregor Karbonarij v Moskvi
 • Boris Golec: Iz zgodovine pisarniške slovenščine v 1. polovici 18. stoletja
 • Janez Rus: Trbovlje na filmskih zapisih
 • Slavica Tovšak: Politični pogled na zadružništvo v letih 1945-1946
 • Emica Ogrizek: Posojilnica v Framu in njeno arhivsko gradivo
 • Suzana Čeh: Osebni fond prof. Josipa Priola
 • Natalija Glažar: VI. evropska arhivska konferenca
 • Matevž Košir: Izobraževanje arhivistov na univerzah. Plenarno zasedanje VI. evropske arhivske konference, Firence 1. - 2. 6. 2001
 • Natalija Glažar: Skupščina EURBICE v Firencah
 • Marta Rau Selič: Devetnajsti festival nemega filma v Sacileju od 14. do 21. oktobra 2000
 • Lojz Tršan: Festival slovenskega turističnega filma
 • Matevž Košir: Arhivi in internet
 • Aleksander Žižek: Arhiv na obisku
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Arlette Farge: Le Goût de l'archive, Points Histoire - H233, Éditions du Seuil, Paris 1997 (v zbirki La Librairie du XXe siècle pri isti založbi leta 1989), 153 strani
 • Andrej Nared: Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila, Acta Ecclesiastica Sloveniae 22, Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2000, 385 strani
 • Alenka Koron: IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in ravnanje z njim, Bibliothecaria 7, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 122 strani
 • Vojko Pavlin: Zapuščina solkanske občinske pisarne 1849-1918
 • Ivanka Uršič: Slovenska pomlad na Goriškem 1987-1991