Arhivi, 2000, št. 1

Bibliografsko kazalo revije Arhivi 1978-1997

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odg. ur.), Matevž Košir (gl. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Eva Žigon (prev. ang.), Miran Kafol (prev. it.), Irena Avsenik-Nabergoj (lekt.)