Časopis za zgodovino in narodopisje, 1985, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1985
Založnik(i): Založba Obzorja, Maribor, Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
Soavtor(ji): Vladimir Bračič (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Marjan Žnidarič: Kratek pregled narodnoosvobodilnega gibanja v zadnjih tednih okupacije
 • Milan Ževart: Nemška ofenziva proti Lackovemu odredu v drugi polovici novembra in preureditev odreda v začetku decembra 1944
 • France Filipič: Politični zaporniki v Moški kaznilnici v Mariboru med okupacijo
 • Jože Rajhman: Neobjavljeno Trubarjevo pismo
 • Jože Koropec: Zemljiško gospostvo Valdek do konca 17. stoletja, The Manorial Estate of Waldek till the End of the 17th Century
 • Jože Curk: Valdek in njegovo zemljiško gospostvo
 • Vladimir Bračič: Profesorju dr. Svetozarju Ilešiču v spomin
 • Bruno Hartman: Dr. Vladimir Bračič: Prispevki za zgodovino visokega šolstva v Mariboru. (Začetno obdobje) Maribor, Univerza v Mariboru 1984. 304 str.
 • Mavricij Zgonik: Dr. Luka Sienčnik: Koroški Slovenci v boju za svojo šolo, Založba Obzorja Maribor, Založba Drava Celovec 1984, 279 str.
 • Antoša Leskovec: Jože Šorn: Začetki industrije na Slovenskem. Documenta et studia historiae recentioris IV, Založba Obzorja Maribor 1984, 270 str.
 • Milan Ževart: Dr. Tone Ferenc: Quellen zur nationasozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941—1945. Založba Obzorja Maribor 1984, 715 strani.
 • Leo Gusel: Visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor ob 25-letnici
 • Ljubomir Črepinšek: 25 let Visoke tehniške šole v Mariboru