Časopis za zgodovino in narodopisje, 1977, št. 1-2

Glazerjev zbornik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977
Založnik(i): Založba Obzorja, Maribor, Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
Soavtor(ji): Jože Koropec (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Ciril Stani: Življenjepis Janka Glazerja
 • Matija Zadravec: Iz spominov na prijatelja
 • Makso Šnuderl: Prijatelj iz mladih let
 • Ciril Šlebinger: Janko Glazer in njegova domovina
 • Alfonz Kopriva: Pesnik in profesor Janko Glazer
 • Bruno Hartman: Prvo knjižničarsko obdobje Janka Glazerja, (Od knjižničarja do ravnatelja Študijske knjižnice v Mariboru)
 • Marja Boršnik: O Janku Glazerju
 • France Filipič: Moja srečanja z Jankom Glazerjem
 • Pavle Zidar: Tak je bil ta mož
 • Nada Gaborovič: Tak pesnik nenehno oživlja v rodovih
 • Jože Bajec: Glazer in »Slovenski časniki in časopisi 1937-1945«
 • Manica Špendal: Prispevek Janka Glazerja k zgodovini mariborske čitalnice
 • Jože Koropec: Ruše v srednjem veku
 • Jože Mlinarič: Kamnica in njena župnija do prve polovice 18. stoletja
 • Jože Curk: Oris gradbene zgodovine nekdanjega minoritskega samostana in Žičkega dvora v Mariboru
 • Helfried Valentinitsch: Državna gospodarska politika in trgovina s soljo v četrti Celje od 16. stoletja do začetka 18. stoletja, Die staatliche Wirtschaftspolitik und der Salzhandel im Viertel Cilli vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 18. Jahrhundets
 • Sergej Vrišer: Doneski k baročnemu kiparstvu v Mariboru in njegovi okolici, Miscellanea
 • Franc Šebjanič: »Agenda Vandalica« in Bakošev rokopisni obrednik
 • Antoša Leskovec: Benedikt Vivat izposluje leta 1841 deželno tovarniško dovoljenje za svojo steklarno ob Lobnici v Rušah
 • Anton Slodnjak: Preliminarni pogled na seznam Prešernovih knjig v pesnikovem zapuščinskem aktu
 • Janko Orožen: Zgodovina osnovne šole v Žalcu
 • Janez Rotar: Usmerjenost Slovenske matice k drugim jugoslovanskim kulturam
 • Štefan Barbarič: Narodopisna prekmuriana Bálinta Bellosicsa
 • Franc Rozman: Praznovanje prvega maja na slovenskem Štajerskem 1890—1914
 • Toussaint Hočevar: Češki vpliv pri snovanju slovenskih podpornih 'jednot' v ZDA
 • Jaro Dolar: Cankar in trivialna literatura
 • Ivan Škafar: Sodelovanje dr. Franca Ivanocyja in Jožefa Klekla st. pri zemljevidu slovenskega ozemlja (1921)
 • Mavricij Zgonik: Izigravanje zakona o agrarni reformi v predaprilski Jugoslaviji na primeru falske graščinske veleposesti
 • Vilko Novak: Etnologija v Časopisu za zgodovino in narodopisje
 • Marjan Žnidarič: Okupatorjevi raznarodovalni ukrepi v Mariboru leta 1941
 • Mate Šimundić: Die Alpenslawischen Personennamen Otto Kronsteiner
 • Jože Curk: Zbirka vodnikov kulturni in naravni spomeniki Slovenije
 • Borut Belec: Dravska dolina
 • Vladimir Bračič: Slovenija sedemdesetih let
 • Ivanka Žmav Baran / Zora Šlebinger Ilich: Bibliografija slovenik v graškem »Der Aufmerksame« 1812—1842
 • Pavla Reberšek: Bibliografsko kazalo »Zore« 1872-1878 in »Vestnika« 1873-1875
 • Vasja Sterle: Bibliografsko gradivo o Janku Glazerju