Zgodovina za vse, 2004, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Janez Cvirn (gl. in odg. ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Aleksander Žižek (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Filip Čuček: Ženske in volilne mahinacije občinskih volitvah v občini Celje okolica v letih 1883/84
 • Natascha Vittorelli: "Slovenka", O "prvem slovenskem ženskem časopisu"
 • Urška Strle: "Čemu ti ženski časopisi?", Žensko vprašanje in odnos do ženske v slovaških ženskih časopisih do razpada Habsburške monarhije
 • Borut Batagelj: "Ali naj dame kolesarijo?", Kolesarke in žensko telo na prehodu iz 19. v 20. stoletje
 • Gorazd Stariha: Pijani in zapravljivi, Preklicne zgodbe radovljiškega sodnega okraja iz zadnjega desetletja avstro-ogrske monarhije
 • Janez Cvirn: "Župnik je rekel, da bi bilo treba ženske zapečatiti", Vpliv prve svetovne vojne na ločitve zakonov
 • Tina Bahovec: "Pomočnica naj je možu ne samo v družini, marveč tudi v večjem, narodnem življenju", Podobe koroških Slovenk in Slovencev v medvojnem času
 • Andrej Studen: "Ne bo je nikdar več nazaj", Umor pri Celju ali prispevek k temni strani zgodovine možaželjnih žensk
 • Ana Benedetič: Promocija sub auspiciis imperatoris
 • Aleksander Žižek: Na viziti pri Habsburžanih, Hans Bankl: Bolni Habsburžani: Bolezni in počutje vladarske rodbine
 • Borut Batagelj: (Za)upanje v denar, Andrej Pančur: V pričakovanju stabilnega denarnega sistema


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/690
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 2004, št. 2
   • dcterms:tableOfContents
    • Filip Čuček ŽENSKE IN VOLILNE MAHINACIJE PRI OBČINSKIH VOLITVAH V OBČINI CELJE OKOLICAV LETIH 1883/84 5 DIE ROLLE DER FRAUEN BEI DEN GEMEINDEWAHLEN IN DER GEMEINDE CELJE-UMGEBUNG 1883/84 Natascha Vittorelli »SLOVENKA« 12 O »prvem slovenskem ženskem časopisu« »SLOVENKA«. Reden von der »Ersten slowenischen Frauenzeitschrift«. Urška Strle »ČEMU TI ŽENSKIČASOPISI?« 22 Žensko vprašanje in odnos do ženske v slovaških ženskih časopisih do razpada Habsburške monarhije „WOZU DIESE FRAUENZEITUNGEN?" Die Frauenfrage und die Einstellung gegenüber Frauen in slowakischen Frauenzeitungen bis zum Zerfall der Habsburgermonarchie Borut Batagelj »ALI NAJ DAME KOLESARIJO?« 40 Kolesarke in žensko telo na prehodu iz 19. v 20. stoletje „SOLLEN DAMEN RADFAHREN?" Radfahrerinnen und der weibliche Körper an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Gorazd Stariha PIJANI IN ZAPRAVLJIVI 54 Preklicne zgodbe radovljiškega sodnega okraja iz zadnjega desetletja avstro-ogrske monarhije BETRUNKEN UND VERSCHWENDERISCH Widerrufsangelegenheiten im Gerichtsbezirk Radovljica aus dem letzten Jahrzehnt der österreichisch- ungarischen Monarchie Janez Cvirn »ŽUPNIK JE REKEL, DA BI BILO TREBA ŽENSKE ZAPEČATITI« 72 Vpliv prve svetovne vojne na ločitve zakonov „DER PFARRER SAGTE, DASS MAN DIE FRAUEN VERSIEGELN MÜSSTE" Der Einfluß des Ersten Weltkrieges auf Ehescheidungen Tina Bahovec »POMOČNICA NAJ JE MOŽU NE SAMO V DRUŽINI, MARVEČ TUDI V VEČJEM, NARODNEM ŽIVLJENJU« 83 Podobe koroških Slovenk in Slovencev v medvojnem času „SIE SOLL DEM MANN NICHT NUR IN DER FAMILIE, SONDERN AUCH IM GRÖSSEREN, NATIONALEN LEBEN EINE HELFERIN SEIN" Das Bild der Kärntner Sloweninnen und Slowenen in der Zwischenkriegszeit Andrej Studen »NE BO JE NIKDAR VEČ NAZAJ« 101 Umor pri Celju ali prispevek k temni strani zgodovine moža željnih žensk „NIEMALS WIEDER KEHRT SIE ZURÜCK" Ein Mord bei Celje oder ein Beitrag zur dunklen Seite der Geschichte von mannsüchtigen Frauen Zapisi Ana Benedetič PROMOCIJA SUB AUSPICIISIMPERATORIS 123 S knjižne police Aleksander Žižek NA VIZITI PRI HABSBURŽANIH 129 Borut Batagelj (ZA)UPANJE V DENAR 130
    • Filip Čuček ŽENSKE IN VOLILNE MAHINACIJE PRI OBČINSKIH VOLITVAH V OBČINI CELJE OKOLICAV LETIH 1883/84 5 DIE ROLLE DER FRAUEN BEI DEN GEMEINDEWAHLEN IN DER GEMEINDE CELJE-UMGEBUNG 1883/84 Natascha Vittorelli »SLOVENKA« 12 O »prvem slovenskem ženskem časopisu« »SLOVENKA«. Reden von der »Ersten slowenischen Frauenzeitschrift«. Urška Strle »ČEMU TI ŽENSKIČASOPISI?« 22 Žensko vprašanje in odnos do ženske v slovaških ženskih časopisih do razpada Habsburške monarhije „WOZU DIESE FRAUENZEITUNGEN?" Die Frauenfrage und die Einstellung gegenüber Frauen in slowakischen Frauenzeitungen bis zum Zerfall der Habsburgermonarchie Borut Batagelj »ALI NAJ DAME KOLESARIJO?« 40 Kolesarke in žensko telo na prehodu iz 19. v 20. stoletje „SOLLEN DAMEN RADFAHREN?" Radfahrerinnen und der weibliche Körper an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Gorazd Stariha PIJANI IN ZAPRAVLJIVI 54 Preklicne zgodbe radovljiškega sodnega okraja iz zadnjega desetletja avstro-ogrske monarhije BETRUNKEN UND VERSCHWENDERISCH Widerrufsangelegenheiten im Gerichtsbezirk Radovljica aus dem letzten Jahrzehnt der österreichisch- ungarischen Monarchie Janez Cvirn »ŽUPNIK JE REKEL, DA BI BILO TREBA ŽENSKE ZAPEČATITI« 72 Vpliv prve svetovne vojne na ločitve zakonov „DER PFARRER SAGTE, DASS MAN DIE FRAUEN VERSIEGELN MÜSSTE" Der Einfluß des Ersten Weltkrieges auf Ehescheidungen Tina Bahovec »POMOČNICA NAJ JE MOŽU NE SAMO V DRUŽINI, MARVEČ TUDI V VEČJEM, NARODNEM ŽIVLJENJU« 83 Podobe koroških Slovenk in Slovencev v medvojnem času „SIE SOLL DEM MANN NICHT NUR IN DER FAMILIE, SONDERN AUCH IM GRÖSSEREN, NATIONALEN LEBEN EINE HELFERIN SEIN" Das Bild der Kärntner Sloweninnen und Slowenen in der Zwischenkriegszeit Andrej Studen »NE BO JE NIKDAR VEČ NAZAJ« 101 Umor pri Celju ali prispevek k temni strani zgodovine moža željnih žensk „NIEMALS WIEDER KEHRT SIE ZURÜCK" Ein Mord bei Celje oder ein Beitrag zur dunklen Seite der Geschichte von mannsüchtigen Frauen Zapisi Ana Benedetič PROMOCIJA SUB AUSPICIISIMPERATORIS 123 S knjižne police Aleksander Žižek NA VIZITI PRI HABSBURŽANIH 129 Borut Batagelj (ZA)UPANJE V DENAR 130
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Janez Cvirn (gl. in odg. ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Aleksander Žižek (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart