Zgodovina za vse, 2003, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Janez Cvirn (gl. in odg. ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Aleksander Žižek (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Filip Čuček: Slovenci, Slovaki in bosansko-hercegovske peripetije v letih 1875-1878
 • Damir Globočnik: Balkanska vojna v karikaturah in pesmih
 • Dragica Čeč: Kako se je skavt Peter učil življenja
 • Tone Kregar: Ljubezen in revolucija, (Pisma Slavka Šlandra Dani Ročnikovi)
 • Ludwig Steindorff: Plasti spomina, H klasifikaciji pomnikov na Hrvaškem
 • Aleksander Žižek: Skrivnost lobanje številka 14, Zvonka Zupanič Slavec: Družinska povezanost grofov Celjskih: Identifikacijska in epigenetska raziskava njihovih lobanj
 • Marija Počivavšek: Dobrodelnost in milosrčnost, Sonja Anžič: Skrb za uboge v deželi Kranjski: Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918
 • Aleksander Žižek: Ti bi vuka da na'raniš, da te ne ujede, Dragan Matić: Nemci v Ljubljani 1861-1918


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/687
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 2003, št. 1
   • dcterms:tableOfContents
    • Filip Čuček SLOVENCI, SLOVAKI IN BOSANSKO-HERCEGOVSKE PERIPETIJE V LETIH 1875-1878 5 Slowenen, Slowaken und die Bosnisch-Herzegowinischen peripetien in den jahren 1875-1878 Damir Globočnik BALKANSKA VOJNA V KARIKATURAH IN PESMIH 32 Der Balkankrieg in Karikaturen und Gedichten Dragica Čeč KAKO SE JE SKAVT PETER UČIL ŽIVLJENJA 55 Wie hat der Pfadfinder Peter vom Leben gelernt? Tone Kregar LJUBEZEN IN REVOLUCIJA 77 (Pisma Slavka Šlandra Dani Ročnikovi) Die liebe und die Revolution Ludwig Steindorff PLASTI SPOMINA 98 H klasifikaciji pomnikov na Hrvaškem Schichten der Erinnerung. ZurKlassifizierung von Gedächtnisorten in Kroatien. S knjižne police AleksanderŽižek SKRTVNOST LOBANJE ŠTEVILKA 14 110 (Zvonka Zupanič Slavec, Družinska povezanost grofov celjskih, Identifikacijska...) Marija Počivavšek DOBRODELNOST IN MILOSRČNOST 111 (Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski. Socialna politika na Kranjskem...) Aleksander Žižek TI BI VUKA DA NA'RANIŠ, A DATE NE UJEDE 112 (Dragan Matić, Nemci v Ljubljani 1861-1918. -Ljubljana: Oddelek za zgodovino...)
    • Filip Čuček SLOVENCI, SLOVAKI IN BOSANSKO-HERCEGOVSKE PERIPETIJE V LETIH 1875-1878 5 Slowenen, Slowaken und die Bosnisch-Herzegowinischen peripetien in den jahren 1875-1878 Damir Globočnik BALKANSKA VOJNA V KARIKATURAH IN PESMIH 32 Der Balkankrieg in Karikaturen und Gedichten Dragica Čeč KAKO SE JE SKAVT PETER UČIL ŽIVLJENJA 55 Wie hat der Pfadfinder Peter vom Leben gelernt? Tone Kregar LJUBEZEN IN REVOLUCIJA 77 (Pisma Slavka Šlandra Dani Ročnikovi) Die liebe und die Revolution Ludwig Steindorff PLASTI SPOMINA 98 H klasifikaciji pomnikov na Hrvaškem Schichten der Erinnerung. ZurKlassifizierung von Gedächtnisorten in Kroatien. S knjižne police AleksanderŽižek SKRTVNOST LOBANJE ŠTEVILKA 14 110 (Zvonka Zupanič Slavec, Družinska povezanost grofov celjskih, Identifikacijska...) Marija Počivavšek DOBRODELNOST IN MILOSRČNOST 111 (Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski. Socialna politika na Kranjskem...) Aleksander Žižek TI BI VUKA DA NA'RANIŠ, A DATE NE UJEDE 112 (Dragan Matić, Nemci v Ljubljani 1861-1918. -Ljubljana: Oddelek za zgodovino...)
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Janez Cvirn (gl. in odg. ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Aleksander Žižek (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart