Zgodovina za vse, 2002, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Janez Cvirn (gl. in odg. ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Nataša Strlič: Življenje ljubljanskih sirot v drugi polovici 18. stoletja
 • Andrej Studen: "Hudiči! Le naglejte se me, da boste vsaj siti.", O zločinu in justifikaciji cigana Simona Helda v Novem mestu
 • Katja Jerman: Promenada v Ljubljani, Kaj je promenada?
 • Marko Zajc: Odmevi na protisrbske demonstracije 1902 v Zagrebu v slovenskem časopisju
 • Mateja Režek: Neodvisnost sodstva na preizkušnji, Pravosodje in sistem politične kazenske represije v Jugoslaviji (1948-1959)
 • Damir Globočnik: "Podoba glasovitega Bismarcka", "Železni kancler" Bismarck na karikaturah v slovenskih satiričnih listih s konca 19. stoletja
 • Aleksander Žižek: Pitanca za vedoželjne sladokusce, Boris Kuhar, Jože Mlinarič: Samostanska kuhinja: Prehrana kartuzijanov in jedilniki žičkih menihov v prvi polovici 18. stoletja
 • Marija Počivavšek: Domovina v srcu, Izseljenec: Življenske zgodbe Slovencev po svetu
 • Aleksander Žižek: Cele, Cele, Branko Goropevšek: Stoletje v Celju
 • Aleksander Žižek: Oj, politika slovenska, Damir Globočnik: Afera Theimer
 • Jure Gašparič: Celje za časa prve Jugoslavije, Odsevi preteklosti 3: Iz zgodovine Celja 1918-1941
 • Mateja Režek: Vzpon in padec Prešernovega gledališča, Aleš Gabrič: Prešernovo gledališče v Kranju 1945-1957


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/685
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 2002, št. 1
   • dcterms:tableOfContents
    • Nataša Strlič ŽIVLJENJE LJUBLJANSKIH SIROT V DRUGI POLOVICI 18. STOLETJA 5 Andrej Studen »HUDIČI! LE NAGLEJTE SE ME, DA BOSTE VSAJ SITI.« 26 O zločinu in justifikaciji cigana Simona Helda v Novem mestu Katja Jerman PROMENADA V LJUBLJANI 40 Kaj je promenada? Marko Zajc ODMEVI PROTISRBSKIH DEMONSTRACIJ V ZAGREBU 1902 65 dr. Mateja Režek NEODVISNOST SODSTVA NA PREIZKUŠNJI 81 Pravosodje in sistem politične kazenske represije v Jugoslaviji (1948-1959) Nataša Strlič Das Leben der Laibacher Waisen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 5 Andrej Studen „Ihr Teufel! Starrt mich nur an, damit ihr zumindest satt werdet." 26 Über das Verbrechen des Zigeuners Simon Held und die Vollstreckung des Todesurteils in Novo mesto Katja Jerman Die Promenade in Ljubljana 40 Marko Zajc Das Echo auf antiserbische Demonstrationen 1902 in der slowenischen Presse 65 dr. Mateja Režek Die Unabhängigkeit derJustiz auf dem Prüf stand 81 Das Rechtswesen und das System derpolitischen Strafrepression in Jugoslawien (1948-1959) Zapisi in pričevanja Damir Globočnik »PODOBA GLASOVITEGA BISMARCKA« 93 »Železni kancler« Bismarck na karikaturah v slovenskih satiričnih listih konca s 19. Stoletja Aleksander Žižek PITANCA ZA VEDOŽELJNE SLADOKUSCE 107 (Boris Kuhar, Jože Mlinaric: Samostanska kuhinja ...) Marija Počivavšek DOMOVINA V SRCU 108 (Več avtorjev; Izseljenec. Življenjske zgodbe Slovencev po svetu...) Aleksander Žižek CELE, CELE 109 (Branko Goropevšek, Stoletje v Celju...) Aleksander Žižek OJ, POLITIKA SLOVENSKA... 110 (Damir Globočnik, Afera Theimer...) Jure Gašparič CELJE ZA ČASA PRVE JUGOSLAVIJE 112 (Odsevi preteklosti 3 Iz zgodovine Celja 1918-1941, Muzej novejše zgodovine Celje...) Mateja Režek VZPON IN PADEC PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA 115 (Aleš Gabrič, Prešernovo gledališče v Kranju 1945-1957...)
    • Nataša Strlič ŽIVLJENJE LJUBLJANSKIH SIROT V DRUGI POLOVICI 18. STOLETJA 5 Andrej Studen »HUDIČI! LE NAGLEJTE SE ME, DA BOSTE VSAJ SITI.« 26 O zločinu in justifikaciji cigana Simona Helda v Novem mestu Katja Jerman PROMENADA V LJUBLJANI 40 Kaj je promenada? Marko Zajc ODMEVI PROTISRBSKIH DEMONSTRACIJ V ZAGREBU 1902 65 dr. Mateja Režek NEODVISNOST SODSTVA NA PREIZKUŠNJI 81 Pravosodje in sistem politične kazenske represije v Jugoslaviji (1948-1959) Nataša Strlič Das Leben der Laibacher Waisen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 5 Andrej Studen „Ihr Teufel! Starrt mich nur an, damit ihr zumindest satt werdet." 26 Über das Verbrechen des Zigeuners Simon Held und die Vollstreckung des Todesurteils in Novo mesto Katja Jerman Die Promenade in Ljubljana 40 Marko Zajc Das Echo auf antiserbische Demonstrationen 1902 in der slowenischen Presse 65 dr. Mateja Režek Die Unabhängigkeit derJustiz auf dem Prüf stand 81 Das Rechtswesen und das System derpolitischen Strafrepression in Jugoslawien (1948-1959) Zapisi in pričevanja Damir Globočnik »PODOBA GLASOVITEGA BISMARCKA« 93 »Železni kancler« Bismarck na karikaturah v slovenskih satiričnih listih konca s 19. Stoletja Aleksander Žižek PITANCA ZA VEDOŽELJNE SLADOKUSCE 107 (Boris Kuhar, Jože Mlinaric: Samostanska kuhinja ...) Marija Počivavšek DOMOVINA V SRCU 108 (Več avtorjev; Izseljenec. Življenjske zgodbe Slovencev po svetu...) Aleksander Žižek CELE, CELE 109 (Branko Goropevšek, Stoletje v Celju...) Aleksander Žižek OJ, POLITIKA SLOVENSKA... 110 (Damir Globočnik, Afera Theimer...) Jure Gašparič CELJE ZA ČASA PRVE JUGOSLAVIJE 112 (Odsevi preteklosti 3 Iz zgodovine Celja 1918-1941, Muzej novejše zgodovine Celje...) Mateja Režek VZPON IN PADEC PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA 115 (Aleš Gabrič, Prešernovo gledališče v Kranju 1945-1957...)
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Janez Cvirn (gl. in odg. ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart