• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/683
  • dcterms:title
   • Zgodovina za vse, 2001, št. 1
  • dcterms:tableOfContents
   • Boris Golec O SLOVENSKEM RUŠENJU BEOGRADA IN LAMENTACIJAH ZARADI NEPLAČILA 5 »De namjeno našem tovaršam... vse božje svetnike na našposledne čas pomagajte.« Darja Kerec SZECHIJEVI GOSPOSTVI GRAD IN SOBOTA V ČASU TURŠKIH VPADOV IN VERSKIH SPOROV 26 Dragica Čeč ZAKAJ JE POSTOJNA HOTELA POSTATI MESTO? 36 Dolores Kores KRATKA KRILCA, ALKOHOL & CHARLESTON 52 Jure Gašparič KNEZ EULENBURG NA LJUBLJANSKEM DVORU 59 Afera nesojenega ljubljanskega župana Antona Peska Davorin Jerman SLOVENSKI TISK O ALBANCIH V ČASU BALKANSKIH VOJN 70 Boris Golec Über das slowenische Zerstören Belgrads und Lamentationen wegen einer Nicht-Bezahlung 5 „Mögen uns und unseren Genossen alle himmlischen Heiligen am Ende helfen" Darja Kerec Die Grundherrschaften Grad und Sobota der Familie Széchy zur Zeit der Türkeneinfälle und der Glaubenskonflikte 26 Dragica Čeč Warum Postojna Stadt werden wollte 36 Dolores Kores Kurze Röckchen, Alkohol & Charleston 52 Jure Gašparič Fürst Eulenburg am Laibacher Hof 59 Die Affäre um den verhinderten Laibacher BürgermeisterAnton Pesek Davorin Jerman Die Berichterstattung der slowenischen Presse über die Albaner während der Balkankriege 70 In memoriam TINE KOCMUR (11.11. 1904 - 8. 2. 2001) 77 S knjižne police Jure Gašparič KNJIGA O TEM, KAKO FRANCU JOŽEFU VODA V HLOHOVCU NI DIŠALA. 80 (Roman Holec, Posledni Habsburgovci...) Rok Stergar PETI DRAGONSKI POLK 84 (Sergej Vrišer; "Finfarji"...) Petra Testen RESNOBA JE ŠČIT BEDAKOV 85 (Charles-Luis de Montesquieu, Perzijska pisma...) Igor Grdina GUSTAV MAIILER, KAPELNIK V LJUBLJANI 87 (Primož Kuret, Mahler in Laibach...) Simon Zupan ŽAREK SVETLOBE VEČ NA TEMNI PLATI MESECA 88 (Milko Mikola, Zaplembe premoženja...)
   • Boris Golec O SLOVENSKEM RUŠENJU BEOGRADA IN LAMENTACIJAH ZARADI NEPLAČILA 5 »De namjeno našem tovaršam... vse božje svetnike na našposledne čas pomagajte.« Darja Kerec SZECHIJEVI GOSPOSTVI GRAD IN SOBOTA V ČASU TURŠKIH VPADOV IN VERSKIH SPOROV 26 Dragica Čeč ZAKAJ JE POSTOJNA HOTELA POSTATI MESTO? 36 Dolores Kores KRATKA KRILCA, ALKOHOL & CHARLESTON 52 Jure Gašparič KNEZ EULENBURG NA LJUBLJANSKEM DVORU 59 Afera nesojenega ljubljanskega župana Antona Peska Davorin Jerman SLOVENSKI TISK O ALBANCIH V ČASU BALKANSKIH VOJN 70 Boris Golec Über das slowenische Zerstören Belgrads und Lamentationen wegen einer Nicht-Bezahlung 5 „Mögen uns und unseren Genossen alle himmlischen Heiligen am Ende helfen" Darja Kerec Die Grundherrschaften Grad und Sobota der Familie Széchy zur Zeit der Türkeneinfälle und der Glaubenskonflikte 26 Dragica Čeč Warum Postojna Stadt werden wollte 36 Dolores Kores Kurze Röckchen, Alkohol & Charleston 52 Jure Gašparič Fürst Eulenburg am Laibacher Hof 59 Die Affäre um den verhinderten Laibacher BürgermeisterAnton Pesek Davorin Jerman Die Berichterstattung der slowenischen Presse über die Albaner während der Balkankriege 70 In memoriam TINE KOCMUR (11.11. 1904 - 8. 2. 2001) 77 S knjižne police Jure Gašparič KNJIGA O TEM, KAKO FRANCU JOŽEFU VODA V HLOHOVCU NI DIŠALA. 80 (Roman Holec, Posledni Habsburgovci...) Rok Stergar PETI DRAGONSKI POLK 84 (Sergej Vrišer; "Finfarji"...) Petra Testen RESNOBA JE ŠČIT BEDAKOV 85 (Charles-Luis de Montesquieu, Perzijska pisma...) Igor Grdina GUSTAV MAIILER, KAPELNIK V LJUBLJANI 87 (Primož Kuret, Mahler in Laibach...) Simon Zupan ŽAREK SVETLOBE VEČ NA TEMNI PLATI MESECA 88 (Milko Mikola, Zaplembe premoženja...)
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
  • dcterms:contributor
   • Janez Cvirn (ur.)
   • Katarina Kobilica (prev. ang.)
   • Tina Bahovec (prev. ang.)
   • Anton Šepetavc (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:hasPart