• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/682
  • dcterms:title
   • Zgodovina za vse, 2000, št. 2
  • dcterms:tableOfContents
   • Janez Cvirn ALFRED NOBEL IN NJEGOVA VELIKA POŽIRALKA DENARJA 5 Igor Grdina NEKAJ MISLI O KOROŠKI KOT SLOVENSKI BOLI 20 Damir Globočnik "ČUJTE SLOVENCI! ČUJTE SLOVANI! NAD BALKANOM SE DANÍ." 31 Bojan Himmelreich PRESKRBLJENOST CELJA Z ŽIVILI V KRIZNIH ČASIH 51 Mikroštudija razmer v času po prvi in pred drugo svetovno vojno Borut Batagelj OLIMPIZEM V ZAČETKU LETA 1980 65 Od iger z bojkoti k direktnemu spopadu medsupersilama Janez Cvirn Alfred Nobel und seine "grosse Banknotenfresserin" 5 Igor Grdina Gedanken zum Kärntner Schmerz Sloweniens 20 Damir Globočnik "Hört Slowenen! Hört Slawen! Über dem Balkan wird es Tag." 31 Bojan Himmelreich Die Versorgung Cillis mit Lebensmitteln in Krisenzeiten 51 Eine Mikrostudie der Verhältnisse in der Zeit nach dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg Borut Batagelj Die olympische Bewegung zu Beginn desJahres 1980 65 Von boykottierten Spielen zum direkten Konflikt zwischen den Supermächten Zapisi in pričevanja Oto Luthar LA AMISTAD: TEMNI SPOMINI NA KOLONIALNI ČAS SEVERNE AMERIKE 72 S knjižne police Petra Testen ŠO'AH 79 (Wolfgang Benz, Holokaust...) Aleksander Žižek "BRALCU PRIJAZNA IN ZAŽELENA KNJIŽICA" 82 (Rok Stergar, "Vojskiprijazen in zaželen garnizon"...) Petra Svoljšak VELIKA VOJNA CIRILA PRESTORJA 83 (Oto Lutkar, "O žalosti niti besede"...)
   • Janez Cvirn ALFRED NOBEL IN NJEGOVA VELIKA POŽIRALKA DENARJA 5 Igor Grdina NEKAJ MISLI O KOROŠKI KOT SLOVENSKI BOLI 20 Damir Globočnik "ČUJTE SLOVENCI! ČUJTE SLOVANI! NAD BALKANOM SE DANÍ." 31 Bojan Himmelreich PRESKRBLJENOST CELJA Z ŽIVILI V KRIZNIH ČASIH 51 Mikroštudija razmer v času po prvi in pred drugo svetovno vojno Borut Batagelj OLIMPIZEM V ZAČETKU LETA 1980 65 Od iger z bojkoti k direktnemu spopadu medsupersilama Janez Cvirn Alfred Nobel und seine "grosse Banknotenfresserin" 5 Igor Grdina Gedanken zum Kärntner Schmerz Sloweniens 20 Damir Globočnik "Hört Slowenen! Hört Slawen! Über dem Balkan wird es Tag." 31 Bojan Himmelreich Die Versorgung Cillis mit Lebensmitteln in Krisenzeiten 51 Eine Mikrostudie der Verhältnisse in der Zeit nach dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg Borut Batagelj Die olympische Bewegung zu Beginn desJahres 1980 65 Von boykottierten Spielen zum direkten Konflikt zwischen den Supermächten Zapisi in pričevanja Oto Luthar LA AMISTAD: TEMNI SPOMINI NA KOLONIALNI ČAS SEVERNE AMERIKE 72 S knjižne police Petra Testen ŠO'AH 79 (Wolfgang Benz, Holokaust...) Aleksander Žižek "BRALCU PRIJAZNA IN ZAŽELENA KNJIŽICA" 82 (Rok Stergar, "Vojskiprijazen in zaželen garnizon"...) Petra Svoljšak VELIKA VOJNA CIRILA PRESTORJA 83 (Oto Lutkar, "O žalosti niti besede"...)
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
  • dcterms:contributor
   • Andrej Studen (ur.)
   • Katarina Kobilica (prev. ang.)
   • Tina Bahovec (prev. nem.)
   • Anton Šepetavc (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:hasPart