Zgodovina za vse, 1999, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Igor Grdina: Prešeren pred Prešernom
 • Janez Cvirn: Najbolj žalosten je ostudni lokalpatriotizem, (ali zgodba o nesrečnem Štajercu)
 • Andrej Pančur: Obrtna svoboda na zatožni klopi, Konservativni nazori o obrtništvu v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem
 • Damir Globočnik: Simplicissimus na slovenski način
 • Nataša Starič / Sebastjan Hribar: Dvobojna afera Tacoli - Ledochowski
 • Primož Kuret: Delavska pevska društva na Slovenskem, Oris njihove zgodovine v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja
 • Tomaž Pavlin: " Pri nas je ta panoga sporta še docela neznana"
 • Maja Gombač: Nekaj o modi v slovenskem časopisju na prelomu stoletja (1895-1915)
 • Nenad Plemeniti: Dezerterstvo v avstrijski vojski v letih 1825 - 1830
 • Aleksander Žižek: "Spravi to v bisago in glej, da izgineva", Igor Grdina, Peter Štih: Spomini Helene Kottanner
 • Jože Maček: Domnevno judovski ritualni umor, R. Po-chia: Trient 1475: Geschichte eines Ritualmordprozesses
 • Jože Maček: Pravica prve noči, Alain Boureau: Das Recht der ersten Nacht: Zur Geschichte einer Fiktion: Aus dem Französischen von Reiner von Savigny
 • Andrej Rahten: Kako je prišlo do "ločitve duhov" na Hrvaškem, Mario Strecha, Katoličko hrvatstvo. Počeci političkog katolicizma u banskoj Hrvatskoj (1897. - 1904.); Barbat; Zagreb, 1997, 259 strani.
 • Andrej Rahten: Nova monografija o Stjepanu Radiću, Branka Boban, Demokratski nacionalizam Stjepana Radića; Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 1998; 383 strani


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/680
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 1999, št. 2
   • dcterms:tableOfContents
    • Igor Grdina PREŠEREN PRED PREŠERNOM 5 Prešeren vor Prešeren Janez Cvirn NAJEOLJ ŽALOSTEN JE OSTUDNI LOKALPATRIOTIZEM 14 (ali zgodba o nesrečnem Štajercu) Am traurigsten wohl ist der widerwärtige Lokalpatriotismuß (oder das tragische Schicksal eines steirischen Slowenen) Andrej Pančur OBRTNA SVOBODA NA ZATOŽNI KLOPI 23 Konservativni nazori o obrtništvu v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem Die Gewerbefreiheit auf der Anklagebank Konservative Ansichten über das Gewerbe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im slowenischen Gebiet Damir Globočnik SIMPLICISSIMUS NA SLOVENSKI NAČIN 44 Ein Simplicissimus auf slowenische Art Nataša Starič / Sebastjan Hribar DVOBOJNA AFERA TACOLI - LEDOCHOWSKI 57 Die Duellaffäre Tacoli - Ledochowski Primož Kuret DELAVSKA PEVSKA DRUŠTVA NA SLOVENSKEM 68 Oris njihove zgodovine v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja Arbeitergesangsvereine auf slowenischem Gebiet in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts Tomaž Pavlin "PRI NAS JE TA PANOGA SPORTA ŠE DOCELA NEZNANA" 83 "Bei uns ist diese Sportart völlig unbekannt" Maja Ilich NEKAJ o MODI V SLOVENSKEM ČASOPISJU NA PRELOMU STOLETJA (1895 -1915) 98 Nenad Plemeniti DEZERTERSTVO VAVSTRIJSKI VOJSKI V LETIH 1825 - 1830 109 S knjižne police Aleksander Žižek "SPRAVI TO V BRISAGO IN GLEJ DA IZGINEVA" 115 (Igor Grdina, Peter Štih: Spomini Helene Kottanner) Jože Maček DOMNEVNO JUDOVSKI RITUALNI UMOR 116 (R. Po-chia Hsia: Trient 1475. Geschichte eines Ritualmordprozesses.) Jože Maček PRAVICA PRVE NOČI 119 (Alain Boureau: Das Recht der ersten Nacht) Andrej Rahten KAKO JE PRIŠLO DO "LOČITVE DUHOV" NA HRVAŠKEM 121 (Mario Strecha: Katoličko hrvatstvo) Andrej Rahten NOVA MONOGRAFIJA o STJEPANU RADIĆU 122 (Branka Boban: Demokratski nacionalizam Stjepana Radića)
    • Igor Grdina PREŠEREN PRED PREŠERNOM 5 Prešeren vor Prešeren Janez Cvirn NAJEOLJ ŽALOSTEN JE OSTUDNI LOKALPATRIOTIZEM 14 (ali zgodba o nesrečnem Štajercu) Am traurigsten wohl ist der widerwärtige Lokalpatriotismuß (oder das tragische Schicksal eines steirischen Slowenen) Andrej Pančur OBRTNA SVOBODA NA ZATOŽNI KLOPI 23 Konservativni nazori o obrtništvu v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem Die Gewerbefreiheit auf der Anklagebank Konservative Ansichten über das Gewerbe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im slowenischen Gebiet Damir Globočnik SIMPLICISSIMUS NA SLOVENSKI NAČIN 44 Ein Simplicissimus auf slowenische Art Nataša Starič / Sebastjan Hribar DVOBOJNA AFERA TACOLI - LEDOCHOWSKI 57 Die Duellaffäre Tacoli - Ledochowski Primož Kuret DELAVSKA PEVSKA DRUŠTVA NA SLOVENSKEM 68 Oris njihove zgodovine v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja Arbeitergesangsvereine auf slowenischem Gebiet in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts Tomaž Pavlin "PRI NAS JE TA PANOGA SPORTA ŠE DOCELA NEZNANA" 83 "Bei uns ist diese Sportart völlig unbekannt" Maja Ilich NEKAJ o MODI V SLOVENSKEM ČASOPISJU NA PRELOMU STOLETJA (1895 -1915) 98 Nenad Plemeniti DEZERTERSTVO VAVSTRIJSKI VOJSKI V LETIH 1825 - 1830 109 S knjižne police Aleksander Žižek "SPRAVI TO V BRISAGO IN GLEJ DA IZGINEVA" 115 (Igor Grdina, Peter Štih: Spomini Helene Kottanner) Jože Maček DOMNEVNO JUDOVSKI RITUALNI UMOR 116 (R. Po-chia Hsia: Trient 1475. Geschichte eines Ritualmordprozesses.) Jože Maček PRAVICA PRVE NOČI 119 (Alain Boureau: Das Recht der ersten Nacht) Andrej Rahten KAKO JE PRIŠLO DO "LOČITVE DUHOV" NA HRVAŠKEM 121 (Mario Strecha: Katoličko hrvatstvo) Andrej Rahten NOVA MONOGRAFIJA o STJEPANU RADIĆU 122 (Branka Boban: Demokratski nacionalizam Stjepana Radića)
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Andrej Studen (ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart