Zgodovina za vse, 1997, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Ferdo Gestrin: Slovanske migracije v Italijo
 • Boris Golec: "Butale so vas, pa ji pravijo mesto", Butalstvo spodnjekranjske purgarije v predrazsvetljenski dobi
 • Igor Grdina: Skrivnostni Ipavec
 • Marta Verginella: Prihod vlaka v Trst
 • Peter Rustja: "Glasba svira Hej Slovani..."., O plesni kulturi slovenskega meščanstva v Trstu v letih 1852 - 1897
 • Tine Kocmur: Osebni spomini na delovanje Celjskega šahovskega kluba iz polpreteklega časa
 • Ivanka Zajc Cizelj: "Skupno sta pristopila k sramotni izdaji partije", Partijske kazni prva leta po drugi svetovni vojni
 • Anja Dular: Egiptomanija, Eva Kocuvan: Egipčanska knjiga živih
 • Janez Cvirn: Skrbna analiza oporok "malih ljudi", Marta Verginella: Ekonomija odrešenja in preživetja: Odnos do življenja in smrti na tržaškem podeželju
 • Aleš Gabrič: Dolenjska v revoluciji pred stoletjem in pol, Stane Granda: Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49
 • Stane Granda: Z lokalnim jezikom skozi vsakdanjik, Jože Dular: Mesto nad Bojico
 • Stane Granda: Strup je v majhnih "flaškah", Marko Waltritsch: Kavarna Bratuž: Shajališče Goričanov
 • Branko Goropevšek: Politični cilj in smoter mora biti vselej etične narave, Vladimir Ravnihar: Mojega življenja pot: Spomini dr. Vladimirja Ravniharja


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/676
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 1997, št. 2
   • dcterms:tableOfContents
    • Ferdo Gestrin SLOVANSKE MIGRACIJE V ITALIJO 5 Slavische Migrationen nach Italien Boris Golee "BUTALE SO VAS, PA JI PRAVIJO MESTO" 14 Butalstvo spodnjekranjskepurgarije v predrazsvetljenski dobi "Butale ist ein Dorf, wird aber Stadt genannt" Das "Schildbürgertum" der Unterkrainer "Spießbürger" in der Zeit vor der Aufklärung Igor Grdina SKRIVNOSTNI IPAVEC 43 Der geheimnisvolle Ipavec Marta Verginella PRIHOD VLAKA V TRST 59 Die Ankunft der Eisenbahn in Triest Peter Rustja "GLASBA SVIRA HEJ SLOVANI..." 66 Oplesni kulturi slovenskega meščanstva v Trstu v letih 1852-1897 "Die Musik spielt Hej slovani..." Über die Tanzkultur des slowenischen Bürgertums in Triest von 1852 bis 1897 Tine Kocmur OSEBNI SPOMINI NA DELOVANJE CELJSKEGA ŠAHOVSKEGA KLUBA IZ POLPRETEKLEGA ČASA Ivanka Zaje Cizelj "SKUPNO STA PRISTOPILA K SRAMOTNI IZDAJI PARTIJE" Partijske kazni prva leta po drugi svetovni vojni S knjižne police 83
    • Ferdo Gestrin SLOVANSKE MIGRACIJE V ITALIJO 5 Slavische Migrationen nach Italien Boris Golee "BUTALE SO VAS, PA JI PRAVIJO MESTO" 14 Butalstvo spodnjekranjskepurgarije v predrazsvetljenski dobi "Butale ist ein Dorf, wird aber Stadt genannt" Das "Schildbürgertum" der Unterkrainer "Spießbürger" in der Zeit vor der Aufklärung Igor Grdina SKRIVNOSTNI IPAVEC 43 Der geheimnisvolle Ipavec Marta Verginella PRIHOD VLAKA V TRST 59 Die Ankunft der Eisenbahn in Triest Peter Rustja "GLASBA SVIRA HEJ SLOVANI..." 66 Oplesni kulturi slovenskega meščanstva v Trstu v letih 1852-1897 "Die Musik spielt Hej slovani..." Über die Tanzkultur des slowenischen Bürgertums in Triest von 1852 bis 1897 Tine Kocmur OSEBNI SPOMINI NA DELOVANJE CELJSKEGA ŠAHOVSKEGA KLUBA IZ POLPRETEKLEGA ČASA Ivanka Zaje Cizelj "SKUPNO STA PRISTOPILA K SRAMOTNI IZDAJI PARTIJE" Partijske kazni prva leta po drugi svetovni vojni S knjižne police 83
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Andrej Studen (ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart