Zgodovina za vse, 1996, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1996
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Elizabeth Seitz (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
  • Aleksander Lavrenčič: Ljudje z železnimi rokami in nogami, Nekaj utrinkov iz preteklosti vasi ob zgornjem toku Nadiže
  • Jože Možina: "Odpad k pravoslavju, to je k razkolništvu"
  • Jelka Pirkovič: Mestno dvorano prenavljajo, mar ne?, Leopold Theyer in ljubljanski magistrat, The Great Hall of Ljubljana Is Being Renovated, Is It Not?, Leopold Theyer and the Town Hall of Ljubljana
  • Igor Grdina: Karantanski mit v slovenski kulturi
  • Peter Štih: Ej ko goltneš do tu-le, udari po konjih!, O avtohtonističnih in podobnih teorijah pri Slovencih in na Slovenskem
  • Igor Grdina: Med jugoslavenarstvom in slovenstvom. Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva. Nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918 - 1929. Modrijan, Ljubljana 1996. 296 strani
  • Igor Grdina: Enciklopedija jugoslovansko-avstrijskih odnosov 1918 - 1938. Arnold Suppan, Jugoslawien und Österreich 1918 - 1938. Bilaterale Aussenpolitik im europäische Umfeld, Verlag für Geschichte und Politik, Wien - Verlag Oldenbourg, München 1996, 1347 strani
  • Andrej Pančur: O žlahtnih kamniških purgerjih, Zora Torkar: Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud' Kamniku gliha nič ni: Najpremožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja