Zgodovina za vse, 1996, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1996
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Elizabeth Seitz (prev. nem.), Niko Hudelja (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Gorazd Stariha: Nekaj štorij iz črne galerije sumljivih, O nadzorovanju politično sumljivih oseb in ovaduštvu po revoluciji leta 1848
 • Zora Torkar: "Jezes, Jezes, Johan, al`s`res abgeordneter?", Zanimivosti iz življenja in dela kamniškega župana in deželnega poslanca Janeza Kecla (1839-1888)
 • Bojan Cvelfar: "Jaz nisem nameraval vstreljiti", Proces proti Ivanu Bovhi in druge sodne obravnave izgredov ob obisku čeških visokošolcev v Celju 1899
 • Igor Grdina: Hrast se omaje in hrib, zvestoba Slovencu ne gane!
 • Igor Grdina: Bratstvo in enotnost - resničnost in pesnitev
 • Božo Repe: Razpad historiografije, ki nikoli ni obstajala, Institucionalne povezave jugoslovanskih zgodovinarjev in skupni projekti
 • Andrej Pančur: Neki eksorcist, neka vaška skupnost in neki mikrozgodovinar, Giovanni Levi: Nematerialna dediščina: Življenjska pot piemontskega eksorcista iz XVII. stoletja
 • Aleksander Žižek: Pridite, stanujmo!, Andrej Studen: Stanovati v Ljubljani
 • Aleksander Žižek: Zbornik o očetu naroda, Dr. Janez Bleiweis in njegov čas: Zbornik ob razstavi
 • Branko Goropevšek: Kot steklenica piva na smetišču, Jože Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992: Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevičeve in Titove Jugoslavije
 • Bojan Himmelreich: Vohuni v službi totalitarnih idej, Stephen Koch: Dvojna življenja: Vohuni in pisatelji v sovjetski vojni idej proti zahodu