Zgodovina za vse, 1995, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (ur.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Elizabeth Seitz (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marta Verginella: "Živi pomagajo živim, živi mrtvim, mrtvi živim in mrtvi mrtvim.", Skrb za dušo v kmečkih oporokah s tržaškega podeželja
 • Anton Šepetavc: Pijem, torej sem Slovenec, Ali alkohol(izem) kot tabu in fenomen slovenstva
 • Stane Granda: "Odločno zavračam, da sem bil demokrat!", Podoba revolucije 1848/49 skozi usodo radovljiškega okrajnega sodnika Ignaca Guzlja
 • Ervin Dolenc: "Za menoj ne bodo farji pevali ... Za menoj bo šla muzika", Politični boji in versko življenje na kranjskem podeželju v začetku stoletja
 • Darja Mihelič: "O stvareh, zaradi katerih ljudi, zlasti vladarje, hvalimo ali grajamo", O tradiciji zapravljivosti ljubljanske mestne vlade
 • Clemens Wischermann: Zgodovina mesta med okoljem in načinom življenja, Tendence sodobnega raziskovanja urbanizacije v Nemčiji
 • Andrej Pančur: O pripovedovanih in zapisanih zgodbah, Françoise Zonabend: Dolgi spomin: časi zgodovine v vasi
 • Aleksander Žižek: Na francoskem pravijo ..., The new cultural history
 • Andrej Pančur: Kaj delajo naši sosedje?, CEU History Department Yearbook 1993, CEU Budapest
 • Andrej Pančur: Iz njihove zgodovine ..., Women in History - Women's History
 • Matevž Košir: Vsak čas ima svojo politiko in svoj ceremonial, Magdalena Hawlik-van de Water: Der schöne Tod
 • Aleksander Žižek: V začetku so bili publicisti, Milko Mikola: Sodni procesi na Celjskem 1944-1951
 • Aleksander Žižek: Sol naroda med Scilo in Karibdo, Bojan Godeša: Kdor ni z nami je proti nam, (Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom)
 • Bojan Cvelfar: O časih tovarn za oblikovanje človeka in njegove duše, Aleš Gabrič: Socialistična kulturna revolucija, Slovenska kulturna politika 1953-1962


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/671
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 1995, št. 1
   • dcterms:tableOfContents
    • Marta Verginella "ŽIVI POMAGAJO ŽIVIM, ŽIVI MRTVIM, MRTVI ŽIVIM IN MRTVI MRTVIM." 1 Skrb za dušo v kmečkih oporokah s tržaškega podeželja "Die Lebenden helfen den Lebenden, die Lebenden den Toten, die Toten den Lebenden und die Toten den Toten." Seel-Sorge in bäuerlichen Testamenten aus dem Triester Umland Anton Šepetavc PIJEM, TOREJ SEM SLOVENEC 18 ali alkohol(izem) kot tabu in fenomen slovenstva Ich trinke, also bin ich (Slowene) ... ... oder: Alkoholismus als Phänomen und Tabu des Slowenentums Stane Granda "ODLOČNO ZAVRAČAM, DA SEM BIL DEMOKRAT!" 37 Podoba revolucije 1848/49 skozi usodo radovljiškega okrajnega sodnika Ignaca Guzlja "Ich weise entschieden zurück, jemals Demokrat gewesen zu sein!" Die Revolution 1848/49 im Spiegel des Schicksals des Bezirksrichter von Radovljica, Ignaz Guzelj Ervin Dolenc "ZA MENOJ NE BODO FARJI PEVALI... ZA MENOJ BO ŠLA MUZIKA" 57 Politični boji in versko življenje na kranjskem podeželju v začetku stoletja Hinter mir werden nicht die Pfaffen singen... Hinter mir geht die Musik Politische Kämpfe und Glaubensleben in der Krainer Provinz zu Beginn des Jahrhunderts Darja Mihelič "O STVAREH, ZARADI KATERIH LJUDI, ZLASTI VLADARJE, HVALIMO ALI GRAJAMO" 68 O tradiciji zapravljivosti ljubljanske mestne vlade "Von den Dingen, um deretwillen man Menschen, insbesondere Herrscher, lobt oder tadelt." Zur Geschichte der Verschwendungssucht der Laibacher Stadtverwaltung Teorija Clemens Wischermann ZGODOVINA MESTA MED OKOLJEM IN NAČINOM ŽIVLJENJA 76 Tendence sodobnega raziskovanja urbanizacije v Nemčiji The History of Cities Between Environment and Lifestyle Trends in Modern Research on Urbanisation in Germany S knjižne police 89
    • Marta Verginella "ŽIVI POMAGAJO ŽIVIM, ŽIVI MRTVIM, MRTVI ŽIVIM IN MRTVI MRTVIM." 1 Skrb za dušo v kmečkih oporokah s tržaškega podeželja "Die Lebenden helfen den Lebenden, die Lebenden den Toten, die Toten den Lebenden und die Toten den Toten." Seel-Sorge in bäuerlichen Testamenten aus dem Triester Umland Anton Šepetavc PIJEM, TOREJ SEM SLOVENEC 18 ali alkohol(izem) kot tabu in fenomen slovenstva Ich trinke, also bin ich (Slowene) ... ... oder: Alkoholismus als Phänomen und Tabu des Slowenentums Stane Granda "ODLOČNO ZAVRAČAM, DA SEM BIL DEMOKRAT!" 37 Podoba revolucije 1848/49 skozi usodo radovljiškega okrajnega sodnika Ignaca Guzlja "Ich weise entschieden zurück, jemals Demokrat gewesen zu sein!" Die Revolution 1848/49 im Spiegel des Schicksals des Bezirksrichter von Radovljica, Ignaz Guzelj Ervin Dolenc "ZA MENOJ NE BODO FARJI PEVALI... ZA MENOJ BO ŠLA MUZIKA" 57 Politični boji in versko življenje na kranjskem podeželju v začetku stoletja Hinter mir werden nicht die Pfaffen singen... Hinter mir geht die Musik Politische Kämpfe und Glaubensleben in der Krainer Provinz zu Beginn des Jahrhunderts Darja Mihelič "O STVAREH, ZARADI KATERIH LJUDI, ZLASTI VLADARJE, HVALIMO ALI GRAJAMO" 68 O tradiciji zapravljivosti ljubljanske mestne vlade "Von den Dingen, um deretwillen man Menschen, insbesondere Herrscher, lobt oder tadelt." Zur Geschichte der Verschwendungssucht der Laibacher Stadtverwaltung Teorija Clemens Wischermann ZGODOVINA MESTA MED OKOLJEM IN NAČINOM ŽIVLJENJA 76 Tendence sodobnega raziskovanja urbanizacije v Nemčiji The History of Cities Between Environment and Lifestyle Trends in Modern Research on Urbanisation in Germany S knjižne police 89
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Andrej Studen (ur.)
    • Katarina Kobilica (prev. ang.)
    • Elizabeth Seitz (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart