Nekatere slovenske tujke

Avtor(ji): Kelemina, Jakob
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1922
Ključne besede: lzvestja
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)