Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg

Arhitekturni in zgodovinski oris predela med grajskim hribom z gradom, Cankarjevim nabrežjem, Trančo, Stritarjevo ulico in podgrajskega dela Ciril-Metodovega trga ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Identifier: COBISS.SI-ID 107024128


 • Podroben opis
  Zgodovinski arhiv Ljubljana nadaljuje svoj triletni ciklus razstav s katalogi. Temeljijo na strokovnem delu, raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hranimo, to je knjigi hiš, gradbenih načrtih , urbanističnih in regulacijskih pIanih, fotografijah in razglednicah, grafikah in vedutah, listinah, rokopisnih in računskih knjigah in seznamih, ter na obstoječih dognanjih humanističnih ved. Vsebina in kontekst razstave in kataloga s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva in znanstvenim aparatom odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični , umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv. Širši javnosti jih še nismo imeli priložnosti predstaviti in to je tudi naš temeljni cilj. Pričujoča vsebina razstave in kataloga predstavlja nadaljevanje umetnostnozgodovinskih in zgodovinskih orisov določenih urbanih karejev, je lokacija mesta pod ljubljanskim gradom med Krekovim trgom, levo stranjo Ciril-Metodovega trga, Mestnim trgom do Tranče, Cankarjevim nabrežjem in Stritarjevo ulico.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/6086
  • dcterms:title
   • Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg
   • Arhitekturni in zgodovinski oris predela med grajskim hribom z gradom, Cankarjevim nabrežjem, Trančo, Stritarjevo ulico in podgrajskega dela Ciril-Metodovega trga ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
   • Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Jože Suhadolnik
   • Sonja Anžič
  • dcterms:subject
   • arhitekturna dediščina
   • mestna jedra
   • zgodovinski pregledi
   • arhitekturni detajli
   • katalog
   • arhitecture
   • city centers
   • historical overview
   • catalouge
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 107024128
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf