Zgodovinski časopis, 1947, št. 1-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1947
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer, Jože Hainz, Jože Kastelic, Fran Zwitter
Posamezni prispevki:
 • Obračun in program
 • Bogo Grafenauer: Problemi in naloge slovenskega zgodovinopisja v našem času
 • Fran Zwitter: Narodnost in politika pri Slovencih
 • Vasilij Melik: Volitve v Trstu 1907-1913
 • Josip Korošec: Butmirska keramika
 • France Škerl: Zgodovinarji v novi dobi
 • Modest Golia: Stanje naših arhivov
 • Jože Maček: Osrednji državni arhiv Slovenije in njegovi problemi
 • France Škerl: Poročilo o arhivskem gradivu za slovensko zgodovino v dobi narodno-osvobodilne borbe
 • Vladislav Fabjančič: Ljubljanski mestni arhiv
 • Modest Golia: III. zborovanje slovenskih zgodovinarjev
 • Modest Golia: Tajniško poročilo
 • Milko Kos: Naša zapadna meja v novejši italijanski zgodovinski literaturi
 • Bogo Grafenauer: Statistika o Julijski krajini
 • Fran Zwitter: Koroški zbornik. Uredili Bogo Grafenauer, Lojze Ude, Maks Veselko. 1946. Državna založba Slovenije v Ljubljani. 658 str.
 • Jože Potrč: V.l. Lenin: Imperializem kot najvišji stadij kapitalizma. Ljubljana 1946, str. 105.
 • France Škerl: Razpravi Dušana Kvedra o narodno osvobodilni borbi. Borbe divizij in korpusov na Slovenskem od junija 1943 do julija 1944. Novi svet I, 1946, str. 222-289 in 497—494. — Prva tri obdobja razvoja narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije.
 • Janko Jarc: Publikacije virov za zgodovino narodnoosvobodilne borbe in kvizlinških organizacij
 • Angelos Baš: Dr. Josip Korošec: Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji. Celje 1947. Založila in tiskala tiskarna družbe sv. Mohorja v Celju. Mala osmerka. 145 strani, 46 slik, 4 tabele.
 • Bogo Grafenauer: Bogdan Binter: Južni Slovani v srednjem veku. Založila Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1947. Str. 175. Odobrilo Min. za prosveto LRS kot učno knjigo za nižje razrede gimnazij.
 • Melita Pivec Stele: Slovenska zgodovinska bibliografija : 6. IV. 1941-9. V. 1945
 • Franjo Baš: Okupatorska historiografija o Slovenskem Štajerskem