Časopis za zgodovino in narodopisje, 1930, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1930
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Fran Ilešič: Iz Vrazove slovenske literarne zapuščine, (Gl. ČZN XXII, 32 sl., XXIII, 101 si.)
 • Vladimir Travner / Egon Baumgartner: Naši srednjeveški novci
 • Fran Kovačič: "Kolobski" rokopis slovenskih pesmi iz leta 1651
 • Janko Glaser: Literarne predloge in paralele
 • Janko Glaser: Slika Črnega Jurija iz l. 1813, (S prilogo)
 • Matija Ljubša: Ljudsko rodoslovje
 • Franjo Baš: Vaški grb v Noršincih pri Ljutomeru
 • Franjo Baš: Prazgodovinska najdba na Kapli
 • Franjo Baš: Slovenska narodopisna bibliografija za leto 1929
 • Fran Kovačič: Erjavec Fran, Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem, Ljubljana 1928
 • Franjo Baš: Vrečer Rajko, Savinjska dolina, Žalec 1930
 • Franjo Baš: Tuma Henrik, Imenoslovje Julijskih Alp, Ljubljana 1929
 • Franjo Baš: Trojanović Sima, Vatra u običajima i životu srpskog naroda, Beograd 1930
 • Matija Ljubša: Wecken Dr. Friedrich, Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, Leipzig 1924
 • Franjo Baš: Groß Josef, Die altsteinzeitliche Siedlung von Höhlenbärenjägern in der großen Uschowahöhle in den Karavanken
 • Jakob Kelemina: Matl Jos., Die Entwicklurigsbedingungen der epischen Volksdichtung bei den Slawen
 • Franjo Baš: Vurnik S., Kmečka hiša Slovencev na Južnovzhodnem pobočju Alp. (Donesek k študiju slovenske ljudske arhitekture.), Ljubljana 1930
 • Janko Glaser: Vurnik S., Slowieñcy a etnografia
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Ptuju
 • Društveni glasnik, Zamena publikacij
 • Društveni glasnik, Imenik članov Zgodovinskega društva