Časopis za zgodovino in narodopisje, 1930, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1930
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Metod Dolenc: Ljudsko pravo pod žužemparško in soteško gorsko gosposko, Od konca 17. do začetka 19. stoletja
 • France Stele: Freske v cerkvi Sv. Duha na Čelovniku
 • Janko Glaser: Literarne predloge in paralele
 • Joža Glonar: "Mashnie bukvi svetiga volbunka"
 • Josip Mravljak: Kmečki polprazniki
 • Karel Prijatelj: Mal Josip: Zgodovina slovenskega naroda. Najnovejša doba. 7. in 8. zvezek., Celje 1928—1929
 • Jaromir Beran: Hauptmann L., Krain, Wien 1929
 • Marijan Marolt: Stele Fr., Politični okraj Kamnik. 1. Sodni okraj Kamnik. Topografski opis. (Umetnostni spomeniki Slovenije I.), Izdalo In založilo Umetnostno-zgodovinsko društvo v Ljubljani.
 • Franjo Baš: Stele Fr., Celjški strop. Umetnostno zgodovinska študija o stropu v »Stari grofiji« v Celju., Izdal in založil mestni magistrat v Celju. Celje 1929.
 • Franjo Baš: Kranjec Silvo, Kako smo se zedinili, (Mohorjeva knjižnica 25.) Celje 1928.
 • Franjo Baš: Lah Ivan, V borbi za Jugoslavijo, V Ljubljani. Izdala in založila Vodnikova družba. 1928—1929.
 • Fran Vatovec: Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do l. 1929, Izdal rektorat univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljana. 1929.
 • Fran Vatovec: Iz jubilejne literature 1919-1929. Deset let drž. slovenske osnovne In meščanske šole v Mariboru. Uredil D. Humek.., Maribor 1929
 • Karel Prijatelj: Franjo Baš in Slavoj Dimnik, Jugoslavija. Ročni šolski zemljevid, Založilo društvo »Učiteljski dom« v Mariboru [1929].
 • Jakob Kelemina: Pirchegger Simon, Die slawischen Ortsnamen im Murzgeblet, Leipzig 1927
 • Fran Kotnik: Zelenin Dimitrij, Russische (ostslawische) Volkskunde, Berlin und Leipzig 1927
 • Fran Kotnik: Komanova Manica, Na Gorenščem je fletno, Belo-modra knjižnica. Ljubljana 1928.
 • Janko Glaser: Kotnik Janko, Lesičjak. Ljudski pesnik in pevec iz Korotana. 1833—1908., Maribot 1929
 • Fran Kovačič: Tisočletnica Vaclavove smrti
 • Fran Kovačič: Češko-slovenski stiki
 • Fran Kovačič: Cerkvena umetnost v Hrvatski in Slavoniji
 • Anton Dolar: Časopis Vlasteneckeho spolku musejniho v Olomouci
 • Društveni glasnik, Zgodovinsko društvo v Mariboru