Časopis za zgodovino in narodopisje, 1929, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1929
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Vaclav Burian: Josip Dobrovsky (1753—1929), Slavnostni govor ob 100letnici smrti Dobrovskega, v Mariboru 3. febr.1929
 • Franjo Baš: Maribor (Mestna meja)
 • Janko Kotnik: Slovenski rokopis z Leš pri Prevaljah iz sredine 18. stoletja
 • Janko Glaser: K bibliografiji Zupančičevih spisov
 • Janko Kotnik: Še nekaj o Ivanu Vrbanu-Zadravskem in njegovi dobi, (Dodatek k članku v ČZN XXIV, str. 109.)
 • Josip Mravljak: Marenberg 1257/59 in 1272, dvoje spornih vprašanj
 • Fran Ilešič: Miklošičev prevod »Lipe« Jana Kochanowskega
 • Pavel Strmšek: Dr. Josip Mal, Slovenci v desetletju 1918—1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine., izdala Leonova družba. Ljubljana 1928. Strani 776.
 • Valter Bohinec: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, Letnik IX. 1.—4. zvezek, Ljubljana 1928
 • Janko Glaser: Kontler in Kompoljski, Narodne pravljice iz Prekmurja, II. zvezek, Maribor 1928
 • Balduin Saria: Probszt dr. Günther, Die geprägten Schaumünzen Innerösterreichs
 • Balduin Saria: Recherches a Salone. Tome I. Publié aux irais de la Fondation Rask-Ocrsted.
 • Franjo Baš: Sakâzov Ivan, Bulgarische Wirtschaftsgeschichte, Berlin1929
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Ptuju
 • Društveni glasnik, Imenik članov Zgodovinskega društva v Mariboru