Časopis za zgodovino in narodopisje, 1927

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1927
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • France Stele: Gradivo za prekmursko zgodovino
 • Pavel Košir / Vinko Möderndorfer: Ljudska medicina med koroškimi Slovenci, Porodniške in otročje bolezni
 • Fran Ilešič: Iz Vrazove literarne zapuščine
 • Josip Mravljak: Vuzeniški urbarji, Donesek h gospodarski zgodovini
 • Metod Dolenc: Kmečko dedno nasledstvo za časa veljavnosti gorskih bukev
 • Fran Kovačič: K starejši zgodovini minoritskega samostana v Ptuju
 • Josip Mravljak: Žički rokopis: češka velikonočna pesem
 • Davorin Žunkovič: Krajevni imeni Stopence in Tezno
 • Nikolaj Omersa: Psevdonim B. E. v Pisanicah
 • Alojz Turk: Prispevek k »Sprotuletni Vijolici«
 • Matija Zemljič: Nekaj pripomb k članku: Herman Jurij in njegova gimnazija pri Sv. Tomažu
 • Josip Mravljak: Bratovščina splavarjev v Vuzenici
 • Josip Mravljak: Zadnji lov na volkove na Pohorju
 • Janko Glaser: Donesek k poglavju o naših jožefincih in redemptoristih
 • Janko Glaser: O Aškerčevih Pohorskih cvetlicah
 • Joža Glonar: Ljutomer v satirični italijanski vojaški pesmi
 • Maks Kovačič: Bibliografski drobiž
 • Josip Turk: Kritične opombe k tekstu Hrenovega memoriala o zgodovini reformacije na Slovenskem
 • Franjo Baš: Dr. Marjan Sidaritsch : Geographie des bäuerlichen Siedlungswesens im ehemaligen Herzogtum Steiermark, Graz, 1925
 • Franjo Baš: Gabriel Majcen: Kratka zgodovina Maribora, Maribor, 1926
 • Josip Tominšek: Kocbek Fran, Savinjske Alpe, Založila Goričar & Leskovšek v Celju, 1926
 • Josip Tominšek: Dr. Dragotin Lončar, Politično življenje Slovencev, Izdala in založila »Slovenska Matica« v Ljubljani, 1921
 • Karel Prijatelj: Martin Perc, Celeja antiqua et nova
 • Fran Kotnik: Geramb dr. Viktor, Volkskunde der Steiermark.
 • Matija Munda: Vjekoslav Noršić, Povjest župe sv. Barbare u Bedekovčini. 1726—1926, Samobor, 1926
 • Janko Glaser: Paul Eisner, Volkslieder der Slawen, Bibliographisches Institut. Leipzig,1920
 • Josip Mravljak: B. R. Bachofen-Echt und W. Hoffer, Jagdffeschichte Steiermarks
 • Društveni glasnik, Zgodovinsko društvo v Mariboru
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Ptuju
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Mariboru
 • Imenik članov »Zgodovinskega društva«