Časopis za zgodovino in narodopisje, 1924

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1924
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Viktor Skrabar: Ferdinand Raisp (1818—1898), Življenjska slika iz preteklega stoletja
 • Fran Kotnik: Slovenska legenda o sv. Ožbaldu
 • France Kidrič: Doneski škofa Hrena za zgodovino reformacije na Slovenskem
 • Matija Ljubša: Zemljepisni razvoj sedanjih lavantinskih župnij na levem bregu Drave do Jožefa II.
 • Hinko Druzovič: Zgodovina slovenskega petja v Mariboru
 • Fran Kotnik: Pasionska igra iz Železne Kaple
 • Pavel Strmšek: Topuz in Buzdovan
 • Pavel Strmšek: Iz korespondence Jagić-Štrekelj
 • Fran Kovačič: Mariborska umetniška obrt v Varaždinu
 • Matej Štrakl: Kdaj so izišle Glaserjevè »Zlate bukvice?«
 • France Kidrič: Nekaj o Ahacelnovih »Pesmih«
 • France Kidrič: Datum Slomškove »Einleitung zu den slovenischen Vorlesungen«
 • Fran Ilešič: Božična praznoverja v Mazurih
 • Fran Kotnik: Prispevki k slovenski bibliografiji (1816—1850.), II.
 • Pavel Strmšek: Župnik Jožef Lipold
 • France Kidrič: Anton Breznik in njegova »Pratika«
 • Miroslav Premrou: Pismo Mihaela Volića 1630, arhidijakona in župnika v Laškem iz l. 1630.
 • Janko Glaser: Glonar dr. Joža, Slovenske narodne pesmi. 16. snopič., Ljubljana, 1923
 • Balduin Saria: Strauss Konrad, Studien zur mittelalterlichen Keramik, Leipzig, C. Kabítzsch 1923
 • Balduin Saria: Albert Chr., Beitrag zur Kenntnis der slawischen Keramik, Leipzig, C. Kabítzsch 1923
 • Fran Kovačič: Razprave I, Izdaja Znanstveno društvo za humanistične vede V Ljubljani. V Ljubljani 1923. Str. 400
 • Janko Glaser: Kontler in Kompoljski, Narodne pravljice iz Prekmurja, Maribor, 1923
 • Balduin Saria: Schober Arnold, Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien, 1923
 • Matija Ljubša: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark XIX. letnik 1-4 zvezek, Graz, 1924
 • Melita Pivec: Nekaj slovstva o zadrugi
 • Društveni glasnik in Muzejsko društvo v Mariboru
 • Društveni glasnik, Sestanek slovenskih histórikov v Varaždinu in tridesetletnica ptujskega muzejskega društva
 • Dr. Fran Kos