Časopis za zgodovino in narodopisje, 1922

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1922
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Fran Kovačič: Slomšek o pouku slovenskega jezika pred 100 leti
 • Viktor Skrabar: Ruški mitrej
 • Pavel Košir: Ljudska medicina na Koroškem, Donesek h koroški slovenski folklori
 • Avguštin Stegenšek / Fran Kovačič: Historični portreti na oltarni podobi župne cerkve na Črni ali Ptujski gori
 • Fran Ilešič: Maribor in Ljutomer
 • Fran Kotnik: Predigra kostanjske pasionske igre
 • Ivan Vrhovnik: Nekaj o slovenskih pridigah v Slovenjgradcu
 • Fran Kovačič: Stara narodna noša okoli Ljutomera
 • Balduin Saria: Donesek k zgodovini turških in ogrskih napadov
 • Fran Kovačič: Kapela sv. Rozalije na Hajdini
 • Nikolaj Omersa: Zagovorna knjiga Antona Petriča
 • Joža Glonar: Srednjeveški zagovori v ljubljanski licejki
 • Jakob Kelemina: Nekatere slovenske tujke
 • Martin Avšič: Slovarski doneski iz brežiškega okraja
 • Fran Kovačič: Slavič dr. M., Prekmurje, LJubljana, 1921
 • Karl Capuder: Šenoa dr. M., Geografija Jugoslavije, Zagreb, 1921
 • Fran Kovačič: Luschin-Ebengreuth Dr. Arnold, Die Zerreissung der Steiermark, Gradec, 1921
 • Matija Ljubša: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, Graz, 1919
 • Fran Kovačič: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku
 • Fran Kovačič: Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
 • Fran Kovačič: Jelenić dr. fra Julijan, Povijest Kristove Crkve. I. knjiga (God. 1—313), Zagreb, 1921
 • Balduin Saria: Egger Rudolf, Führer durch die Antikensammlung des Landesmuseums in Klagenfurt, Wien, 1921
 • C.: Tihomir R. Džrodžević T. R., Iz Srbije kneza Miloša. Kulturne prilike od 1815 do 1839 godine., Beograd, 1922
 • Fran Kovačič: Pirchegger Hans, Geschichte der Steiermark
 • Fran Kovačič: Zbornik za umetnostno zgodovino
 • Fran Kovačič: Glasnik Geografskog društva
 • Fran Ilešič: Fancev dr. F., Počeci kajkavske književnosti i štampanje prvih kajkavskih knjiga
 • Društveni glasnik, Zgodovinsko društvo v Mariboru
 • Društveni glasnik, Muzejsko društvo v Mariboru
 • Društveni glasnik, Letno poročilo muzejskega društva v Ptuju za leto 1921