Časopis za zgodovino in narodopisje, 1919

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1919
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Fran Kovačič (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Fran Ilešič: Češko-jugoslovanske literarne paralele in odvisnosti
 • Fran Kovačič: Doneski k starejši zgodovini Murskega polja
 • Franc Kos: Doneski za krajevne kronike
 • Avguštin Stegenšek: Iz polja baročne ikonografije
 • Avguštin Stegenšek: Gotske freske v cerkvi sv. Duha v Slov. Gradcu
 • Fran Kotnik: „Sprotulotna Vijolica", mariborski dijaški list iz l. 1846
 • Fran Kotnik: Koroške narodopisne črtice V.
 • Fran Ilešič: Miscellanea
 • Fran Podkrajšek: Pokopališča pri cerkvah Lavantinske Škofije.
 • Fran Kovačič: Milan Kreser : Gustoća žiteljstva kraljevine Hrvatske i Slavonije.
 • I. Milekić: Srpska historiografska djela dra. Alekse Ivića.
 • Fran Ilešič: Milčetić Ivan: Koleda u južnih Slavena.
 • Fran Ilešič: Jozef Pata, Nové prispevki k déjinám stredobulharskeho jazyka a pisemnictvi
 • Fran Ilešič: Nekolik kapitol z dëjin styku českobulharskych
 • Fran Ilešič: Jeka od Osijeka
 • Fran Ilešič: Nastavni Vjesnik
 • Fran Kovačič: Diplomatički Zbornik jugosl. akademije
 • Fran Kovačič: Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
 • Fran Ilešič: Narodopisna Vestnik českoslovansky
 • Avguštin Stegenšek: Friedrich Reischl, Erloschene Klöster in Oesterreich
 • Fran Ilešič: Staročeska knihovna
 • Anton Breznik: O. Stanislav Škrabec
 • Fran Kovačič: Stoletnica rojstva Ignacija Orožna
 • Fran Kovačič: Osemdesetletnica Vatroslava Jagića
 • Franjo Malgaj: Svetiná nad Celjem in njena okolica
 • Fran Ilešič: Zlatorog in Jelen z zlatimi rogovi
 • Društveni glasnik