Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista Aleksandra Bilimoviča

Avtor(ji): Sušjan, Andrej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Aleksander Bilimović, profesor politične ekonomije in statistike na Univerzi v Kijevu, je leta 1920 emigriral v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in dobil mesto rednega profesorja za narodno gospodarstvo na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tu je v naslednjih letih poleg pedagoškega dela napisal vrsto odličnih razprav, ki so bile objavljene v domačih in tujih akademskih publikacijah in s katerimi je pripomogel k uveljavljanju tedaj še mlade ljubljanske univerze v mednarodnem prostoru. Po petindvajsetih letih bivanja v Sloveniji se je pred prihajajočimi družbenimi spremembami umaknil na zahod, njegov prispevek k slovenski ekonomski misli pa je po drugi svetovni vojni v splošnem ostal prezrt. V članku je poleg prikaza Bilimovićevega življenja in delovanja v Ljubljani poudarek predvsem na orisu nekaterih glavnih značilnosti njegovega obsežnega znanstvenega dela, objavljenega v ljubljanskem obdobju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5572
  • dcterms:title
   • Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista Aleksandra Bilimoviča
  • dcterms:alternative
   • The Ljubljana period in the life and work of the economist Aleksander Bilimović
  • dcterms:creator
   • Andrej Sušjan
  • dcterms:subject
   • Aleksander Bilimović
   • gospodarstvo
   • zgodovina ekonomske misli
   • Aleksander Bilimović
   • economics
   • the history of economic thought
  • dcterms:abstract
   • Aleksander Bilimović, professor of political economy and statistics at the University of Kiev, emigrated in 1920 to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and was given the post of regular professor for national economy at the Pravna fakulteta of the University in Ljubljana. Beside pedagogical work, he wrote in the following years a series of excellent treatises that have been published in domestic and foreign academic publications, and with which he contributed to the assertion of the then young Ljubljana University in international space. After 25 years of living in Slovenia, Bilimović withdrew from the coming social changes to the West. His contribution to the Slovene economical thought remained after World War II generally overlooked. In the article, the stress is along the description of Bilimović's life and work in Ljubljana above aH on the description of some principal characteristics of his comprehensive scientific work, published in the Ljubljana period.
   • Aleksander Bilimović, profesor politične ekonomije in statistike na Univerzi v Kijevu, je leta 1920 emigriral v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in dobil mesto rednega profesorja za narodno gospodarstvo na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tu je v naslednjih letih poleg pedagoškega dela napisal vrsto odličnih razprav, ki so bile objavljene v domačih in tujih akademskih publikacijah in s katerimi je pripomogel k uveljavljanju tedaj še mlade ljubljanske univerze v mednarodnem prostoru. Po petindvajsetih letih bivanja v Sloveniji se je pred prihajajočimi družbenimi spremembami umaknil na zahod, njegov prispevek k slovenski ekonomski misli pa je po drugi svetovni vojni v splošnem ostal prezrt. V članku je poleg prikaza Bilimovićevega življenja in delovanja v Ljubljani poudarek predvsem na orisu nekaterih glavnih značilnosti njegovega obsežnega znanstvenega dela, objavljenega v ljubljanskem obdobju.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2004
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:5415
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf