"Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!"

O vzrokih in načinih preganjanja gozdnih prekrškov v ribniškem gospostvu na prehodu iz 18. v 19. stoletje

Avtor(ji): Čeč, Dragica
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Analiza gozdnih prekrškov se pričenja s pregledom tistih okoliščin na makro in mikro nivoju, ki so povzročile povečanje števila gozdnih prekrškov. Makro nivo predstavlja politiko absolutistične države, kot mikro nivo pa se pojmuje splet okoliščin in izkušenj najemnika in zemljiškega gospoda Antona Rudeža. Gozdne prekrške so kaznovali na podlagi gozdnega reda in upravnih okrožnic ter usmerjenosti tistega, ki je posedoval organe represije. Analiza gozdnih prekrškov poskuša te umestiti v lokalni in prek primerov tudi v širši socialni, gospodarski in družbeni okvir.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5569
  • dcterms:title
   • "Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!"
   • O vzrokih in načinih preganjanja gozdnih prekrškov v ribniškem gospostvu na prehodu iz 18. v 19. stoletje
  • dcterms:alternative
   • "I did not steal wood, I was only picking up branches!"
   • On Causes and Manners of Pursuing Forest Offences in the Ribnica Dominion at the Turn of the 18th Century
  • dcterms:creator
   • Dragica Čeč
  • dcterms:subject
   • Anton Rudež
   • Ribnica
   • gozdni red
   • gozdovi
   • zgodovinski pregledi
   • prekrški
   • Anton Rudež
   • the Ribnica dominion
   • forest order
   • forest offences
   • penalizing of offences
  • dcterms:abstract
   • The analysis of forest offences begins with a survey of those circumstances on micro and macro levels that caused an increase of number of forest offences. The macro level presents the policy of the absolutist state, while the circumstances and the experiences of the tenant and proprietor Anton Rudež are considered the micro level. The forest offences were penalized on the basis of the forest order and administrative circulars, and on the orientation of the one possessing the organs of repression. The analysis of forest offences attempts to plače those in local and through cases in a wider social and economic frame.
   • Analiza gozdnih prekrškov se pričenja s pregledom tistih okoliščin na makro in mikro nivoju, ki so povzročile povečanje števila gozdnih prekrškov. Makro nivo predstavlja politiko absolutistične države, kot mikro nivo pa se pojmuje splet okoliščin in izkušenj najemnika in zemljiškega gospoda Antona Rudeža. Gozdne prekrške so kaznovali na podlagi gozdnega reda in upravnih okrožnic ter usmerjenosti tistega, ki je posedoval organe represije. Analiza gozdnih prekrškov poskuša te umestiti v lokalni in prek primerov tudi v širši socialni, gospodarski in družbeni okvir.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2004
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:5415
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf