Narodnopolitična razmerja med Slovenci in Madžari v Prekmurju v dobi dualizma

Avtor(ji): Fujs, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Na zahodnem robu panonske nižine, na območju današnjega Prekmurja in Porabja, se od 9. stol. stikata slovenski in madžarski etnični element, ki sta se do te kategorije razvila bodisi v času panonske slovanske kneževine, bodisi v času madžarske ustalitve na tem območju. Ne glede na intenzivnost naselitve v poznejših obdobjih sta živela v stiku vse do danes, se vzporedno razvijala ter medsebojno vplivala. Zahteve po uresničevanju narodne suverenosti so privedle do prvih konfliktov med njima. Ta se je zaostril po sprejetju dualizma, ko je v duhu uresničevanja ogrske državne ideje, v spletu različnih zakonov in statistik, madžarski narod postajal politično absolutno večinski narod v državi, čeprav realno to ni bil. Konfliktnost je lahko pripeljala le do razpada države, kar se je tudi zgodilo. Narodno politična razmerja med Slovenci in Madžari v obdobju dualizma so eno od številnih, vendar zelo pomembnih gibal prekmurske zgodovine 20. stol.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5397
  • dcterms:title
   • Narodnopolitična razmerja med Slovenci in Madžari v Prekmurju v dobi dualizma
  • dcterms:creator
   • Metka Fujs
  • dcterms:subject
   • dualizem
   • nacionalizem
   • narodnopolitični odnosi
   • etnični konflikti
   • Prekmurje
  • dcterms:abstract
   • In the area of present-day Prekmurje, at the western edge of the Pannonian lowlands, Slovene and Hungarian ethnic groups have been evolving and living side by side since the 9th century. Influencing each other, they have preserved contacts to the present. The first conflicts between them were the result of the demands to realize their national sovereignty. After adopting the concept of dualism, which brought different laws and statistics, and when the Hungarian nation started to become the political majority within the monarchy, although in reality it was not, the conflict became more severe. It brought about the disintegration of the whole Austro-Hungarian state. These national and political relations between Slovenes and Hungarians in the period of dualism are but one of numerous, yet very important, parts that consist the history of Prekmurje in the 20th century.
   • Na zahodnem robu panonske nižine, na območju današnjega Prekmurja in Porabja, se od 9. stol. stikata slovenski in madžarski etnični element, ki sta se do te kategorije razvila bodisi v času panonske slovanske kneževine, bodisi v času madžarske ustalitve na tem območju. Ne glede na intenzivnost naselitve v poznejših obdobjih sta živela v stiku vse do danes, se vzporedno razvijala ter medsebojno vplivala. Zahteve po uresničevanju narodne suverenosti so privedle do prvih konfliktov med njima. Ta se je zaostril po sprejetju dualizma, ko je v duhu uresničevanja ogrske državne ideje, v spletu različnih zakonov in statistik, madžarski narod postajal politično absolutno večinski narod v državi, čeprav realno to ni bil. Konfliktnost je lahko pripeljala le do razpada države, kar se je tudi zgodilo. Narodno politična razmerja med Slovenci in Madžari v obdobju dualizma so eno od številnih, vendar zelo pomembnih gibal prekmurske zgodovine 20. stol.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:52
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf