Rodbina v luči srednjeveških listin

Avtor(ji): Preinfalk, Miha
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Članek obravnava na podlagi objavljenih in neobjavljenih srednjeveških listin sorodstvena razmerja in sorodstveno terminologijo znotraj ožje družine in širše rodbine. Opazne so sicer razlike med mlajšimi in starejšimi ter latinskimi in nemškimi listinami, čeprav se sorodstvena terminologija v osnovi ne razlikuje bistveno niti od današnje. Predvsem to velja za poimenovanja članov ožje družine, medtem ko so izrazi za člane širše rodbine pogosto zelo široki in z današnjega stališča nenatančni, saj pokrivajo celo vrsto sorodstvenih razmerij, pogosto tudi zelo oddaljene ali celo nekrvne. Za boljšo predstavljivost so v tekst vstavljene kratke genealoške tabele, ki jih ob koncu dopolnjujejo širše zastavljene preglednice in dva "slovarčka" z latinsko-slovensko in nemško-slovensko sorodstveno terminologijo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5392
  • dcterms:title
   • Rodbina v luči srednjeveških listin
  • dcterms:creator
   • Miha Preinfalk
  • dcterms:subject
   • zgodovina
   • genealogija
   • rodbine
   • biografije
   • listine
   • srednji vek
   • Slovenija
   • history
   • genealogy
   • families
   • biographies
   • documents
   • Middle Ages
   • Slovenia
  • dcterms:abstract
   • Based on published and unpublished medieval documents, the article examines kinship relations and terminology pertaining to the immediate and extended family. Even though the terminology employed in these document does not basically differ from present-day terminology, there are some differences between older and more recent documents, as well as the ones in German and those in Latin. This is mainly true of expressions used to denote members of the immediate family; the names of members of the extended family are often loosely used and, since they refer to a number of kinship relations and denote frequently distant relatives or even those who are not related by blood, also somewhat inaccurate from the present point of view. For better understanding, the text also includes short genealogical tables, supplemented by more comprehensive lists, and two short "dictionaries" with Latin-Slovene and German-Slovene kinship terminology.
   • Članek obravnava na podlagi objavljenih in neobjavljenih srednjeveških listin sorodstvena razmerja in sorodstveno terminologijo znotraj ožje družine in širše rodbine. Opazne so sicer razlike med mlajšimi in starejšimi ter latinskimi in nemškimi listinami, čeprav se sorodstvena terminologija v osnovi ne razlikuje bistveno niti od današnje. Predvsem to velja za poimenovanja članov ožje družine, medtem ko so izrazi za člane širše rodbine pogosto zelo široki in z današnjega stališča nenatančni, saj pokrivajo celo vrsto sorodstvenih razmerij, pogosto tudi zelo oddaljene ali celo nekrvne. Za boljšo predstavljivost so v tekst vstavljene kratke genealoške tabele, ki jih ob koncu dopolnjujejo širše zastavljene preglednice in dva "slovarčka" z latinsko-slovensko in nemško-slovensko sorodstveno terminologijo.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:52
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf