Zgodovinski časopis, 2001, št. 3-4

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Mihai-Razvan Ungureanu: Usoda sodobnih romunskih zgodovinskih mitov. Bodo preživeli?
 • Mladen Ančić: Mjesto Branimirove Hrvatske u suvremenom svjetskom poretku
 • Darja Kerec: Nikolaj III. - najvidnejši predstavnik gornjelendavskih Szécsijev v 14. stoletju
 • Miha Preinfalk: Rodbina v luči srednjeveških listin
 • Lisa Retl: Podoba ženske pri Paolu Santoninu
 • Sašo Jerše: Kronika priprav dežel Notranje Avstrije na poslanstvo k zboru volilnih knezov v Regensburgu leta 1575
 • Silvano Cavazza: Reformacija v oglejskem patriarhatu : heterodoksne skupine in luteranske skupnosti (in usoda Petra Kupljenika)
 • Jože Žontar: Obnovitev okrajnih glavarstev na Kranjskem (1867)
 • Metka Fujs: Narodnopolitična razmerja med Slovenci in Madžari v Prekmurju v dobi dualizma
 • Viljenka Škorjanec: Jugoslovansko-italijanski odnosi v luči dubrovniškega srečanja zunanjih ministrov 1973
 • Jurij Perovšek: Prof. dr. Franc Rozman - šestdesetletnik
 • Stane Granda: Prof. dr. France Martin Dolinar - šestdesetletnik
 • Peter Vodopivec: Prof. dr. Andrej Moritsch (1936-2001) : in memoriam
 • Stane Granda: Jože Dular (1915-2000) : in memoriam
 • Franc Rozman: 31. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf (Modinci), Köszeg, 3.-6. julij 2001
 • Danijela Trškan: Letna konferenca angleških visokošolskih učiteljev, bodočih učiteljev in didaktikov zgodovine "Values in history teacher education and research", Coleraine, 7.-9. julij 2001
 • Jure Gombač: Mednarodna znanstvena konferenca "Govorica nasilja", Koper, 11.-13. oktober 2001
 • Alenka Šivic Dular: Ján Pauliny: Arabské správy o Slovanoch (9.-12. storočie), Bratislava: Veda, Vydavateĺstvo Slovenskej akadémie vied. Bernolákova spoloćnost 1999, 214 str.
 • Mojca Kovačič: Zdenka Janeković Römer, Rod i grad (Dubrovačka obitelj od XIII do XV. stoljeća), Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 1994. 170 strani
 • Mojca Kovačič: Christine de Pizan, Knjiga o mestu dam, Ljubljana : Delta, 1999. 339 strani
 • Mojca Kovačič: Grofje Andeško-Meranski. Prispevki k zgodovini Evrope v visokem srednjem veku. Ur. Andreja Aržen, Toni Aigner, Kamnik : Zveza kulturnih organizacij Kamnik, 2001. 257 strani
 • Jure Gombač: Borut Brumen, Sv. Peter in njegovi časi : socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter, Ljubljana : Založba /*cf., 2000. 437 strani.
 • Stane Granda: Zvonka Zupanič Slavec, Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem : razvoj in širjenje bolezni po naših krajih v prvi polovici 19. stoletja : znanstvena monografija = Endemic syphilis - Skrljevo disease among Slovenians : the development and spre, Ljubljana : Inštitut za zgodovino Medicinske fakultete, Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001. 141 strani
 • Stane Granda: Milko Mikola, Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952, Celje : Zgodovinski arhiv Celje, 1999. 304 strani. (Študije ; 3).
 • Jože Maček: Problemi Sjevernog Jadrana. Svezak 7, Zagreb, Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci i Područna jedinica u Puli, 2000. 204 strani.
 • Jože Maček: Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest. Vol. 27, Zagreb: Školska knjiga, 2000. 214 strani