Prepletanje individualnega in kolektivnega spomina v zgodovinopisju

Avtor(ji): Komerički, Sašo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek jemlje kot izhodišče presečišče individualnega in kolektivnega spomina na primeru Bele krajine in dogodkov med drugo svetovno vojno. Sledi analiza in predstavitev obstoječih virov, ki so bili uporabljeni v magistrskem delu ter njihova teoretska utemeljitev. Osnovna teza članka je pokazati na vpliv družbenopolitičnih skupin in družbe kot celote na posameznika ter hkrati nakazati smer ali vodilo v zgodovinopisju, ki bi lahko ponudilo najbolj izčrpne odgovore na vprašanja razvoja družbenih enot.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5115
  • dcterms:title
   • Prepletanje individualnega in kolektivnega spomina v zgodovinopisju
  • dcterms:creator
   • Sašo Komerički
  • dcterms:subject
   • zgodovinopisje
   • Bela Krajina
   • individualni spomin
   • kolektivni spomin
   • historizacija spomina
   • historiography
   • Bela krajina
   • individual memory
   • collective memory
   • historization of memory
  • dcterms:abstract
   • The starting point of the contribution is the intersection of individual and collective memory in the case of Bela krajina and the events of WW2. It is followed by a presentation and analysis of existing sources used in the MA thesis, as well as their theoretical background. The basic claim of the article is to show the influence of socio-political collectives and society as a whole on the individual, and to indicate the strand or guidelines in historiography which could offer the most thorough answers to the question of the development of social entities.
   • Prispevek jemlje kot izhodišče presečišče individualnega in kolektivnega spomina na primeru Bele krajine in dogodkov med drugo svetovno vojno. Sledi analiza in predstavitev obstoječih virov, ki so bili uporabljeni v magistrskem delu ter njihova teoretska utemeljitev. Osnovna teza članka je pokazati na vpliv družbenopolitičnih skupin in družbe kot celote na posameznika ter hkrati nakazati smer ali vodilo v zgodovinopisju, ki bi lahko ponudilo najbolj izčrpne odgovore na vprašanja razvoja družbenih enot.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:56
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf