Uradni vestnik mestnega ljudskega odbora Ljubljane

1951-1952

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1951
Ključne besede: Ljubljana, uradni listi
Založnik(i): Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana