Številka 47

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965
Ključne besede: uradni listi, Ljubljana
Založnik(i): Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
Avtorske pravice so potekle, delo je v javni domeni.