Številka 6

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1962
Ključne besede: uradni listi, Ljubljana
Založnik(i): Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana