Rodnostno obnašanje in priseljevanje v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni

Avtor(ji): Josipovič, Damir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Prispevek predstavlja razvoj priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni z vidika vplivov na raven rodnosti v Sloveniji. Analizira priseljevanje v Slovenijo in na podlagi primerjav rodnosti posameznih etničnih skupin v Sloveniji opredeljuje njihovo vlogo v skupni rodnosti v Sloveniji. Poudarek je na primerjavah rodnosti priseljenega prebivalstva z večinskim prebivalstvom v Sloveniji. Prikazano je, da priselitve niso dvigovale ravni rodnosti v Sloveniji, temveč so jo, v nasprotju z delom javnega diskurza, celo zniževale.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5017
  • dcterms:title
   • Rodnostno obnašanje in priseljevanje v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni
  • dcterms:creator
   • Damir Josipovič
  • dcterms:subject
   • etničnost
   • rodnostno obnašanje
   • migracije
   • geografski dejavniki rodnosti
   • priselitve
   • demografija
   • demogeografija
   • Slovenija
   • ethnicity
   • demographic trends
   • migrations
   • geographic factors of fertility
   • immigration
   • demogeography
   • fertility
   • Slovenia
  • dcterms:abstract
   • The article presents the history of immigration in Slovenia after the World War II. from the viewpoint of its influence upon the fertility rate of the population. It analyzes immigration into Slovenia, and based upon comparison of different ethnic groups' reproductive level, defines their role in the total fertility behaviour change. The focus is on the comparison of the reproduction rate of immigrant population with that of the majority population. The concluding observation is that immigration has not contributed to the increase of the demographic reproduction rate; contrary to part of the public discourse, it has even been the cause of its decrease.
   • Prispevek predstavlja razvoj priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni z vidika vplivov na raven rodnosti v Sloveniji. Analizira priseljevanje v Slovenijo in na podlagi primerjav rodnosti posameznih etničnih skupin v Sloveniji opredeljuje njihovo vlogo v skupni rodnosti v Sloveniji. Poudarek je na primerjavah rodnosti priseljenega prebivalstva z večinskim prebivalstvom v Sloveniji. Prikazano je, da priselitve niso dvigovale ravni rodnosti v Sloveniji, temveč so jo, v nasprotju z delom javnega diskurza, celo zniževale.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:5017
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf